Zahájení nového mezinárodního projektu "Migrace mezi východními partnery (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko) a státy Visegradu (EASTmig Projekt)"

Nový projekt "Migrace mezi východními partnery (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko) a státy Visegradu", jehož hlavním koordinátorem je Geografický institut Maďarské akademie věd, sdružuje děvět partnerů - výzkumných institucí ze zemí Visegradské čtyřky, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Gruzie. Hlavním předmětem zájmu projektu je studium mezinárodní migrace mezi zeměmi V4 a jejich východními sousedy a partnery a hlubší vhled do problematiky přehraničních vazeb mezi těmito zeměmi na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Jedním z partnerů projektu je i Geografické migrační centrum GEOMIGRACE. více o projektu >>>

Konference "Migrace - rozvoj - remitence" (18. října 2012; Přf UK Albertov 6)

Dne 18. října 2012 se bude v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Albertov 6) konat jednodenní konference "Migrace - rozvoj - remitence", na které budou představeny rámcové výstupy projektu GAČR "Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)". Speciálními hosty jsou Luboš Votoček z Českého statistického úřadu, Yana Leontiyeva ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Miloslav Bahna ze Sociologického ústavu Slovenské akademive věd. program zde >>>

Nová publikace autorů Dušana Drbohlava a Miroslavy Rákoczyové "Sociální dopady emigrace a migrace z venkova"

Právě vyšla nová studie Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Evropské komise "Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě" autorů Dušana Drbohlava a Miroslavy Rákoczyové. srhnutí a plná verze zde >>>

Nová publikace "Sociální proměny pražských čtvrtí" s příspěvky Dity Čermákové a Ondřeje Valenty

Právě vyšla v nakladatelství Academia kniha "Sociální proměny pražských čtvrtí" editorů Martina Ouředníčka a Jany Temelové. Součástí knihy jsou i příspěvky "Podnikání migrantů v Praze: případová studie Královská cesta" Dity Čermákové a "Cizinci v Praze: prostorová koncentrace Slováků, Ukrajinců a Vietnamců" Ondřeje Valenty. více >>>

Markéta Seidlová jako pozvaný řečník na univerzitách v Kanadě

25. řijna 2015 V průběhu školního roku 2014/2015 přednesla Markéta Seidlová jako pozvaný řečník 10 přednášek na univerzitách v Kanadě. V provincii Quebec přednášela především v Montrealu, jednom z nejvíce kosmopolitních měst světa, ve kterém žijí obyvatelé více než 120 národností. Markéta Seidlová přednášela mj.

Projekt GEOMIGRACE "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika - behaviorálně geografické hledisko" v časopisu Respekt (3. září 2012)

V 36. čísle týdeníku Respekt (vyšlo 3. září 2012) vyšel článek Martina Nejezchleby "Všichni naši rodáci - vietnamský mýtus o Československu žije dál", ve kterém se autor opírá o výstupy projektu GEOMIGRACE "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika - behaviorálně geografické hledisko" financovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.

Příspěkvy členů GEOMIGRACE na výroční konferenci ČGS a GeoInovace (Brno, 3.-7. září 2012)

Příspěvky členů a členek centra GEOMIGRACE Zdeňka Čermáka, Evy Janské, Dity Čermákové a Terezy Kušnirákové na konferenci GeoInvoace (3.9.2012) a výroční konferenci České geografické společnosti (4-5.9.2012). Abstrakty příspěvků >>>

Vystoupení Dušana Drbohlava na semináři "Migrácia globálne a lokálne" (Bratislava, 20.-23. srpna 2012)

Přednáška Dušana Drbohlava "Remitence a rozvoj" na letním vzdělávacím semináři European Migration Network (EMN) a IOM Bratislava "Migrácia globálne a lokálne" pořádaného ve dnech 20.-23. srpna 2012 v Hotelu Sorea Regia v Bratislavě, Slovensko. Přednáška byla předensena v rámci grantového projektu GAČR Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí).

Pozvánka na seminář "Climate Change and Migration", Brno 6. září 2012 (přednášející: Lori M. Hunter, Robert Stojanov, Barbora Duží)

Dne 6. září 2012 vystoupí člen centra GEOMIGRACE Robert Stojanov na semináři pořádaném výzkumným pracovištěm CzechGlobe - Global Change Research Centre Akademie věd České republiky s příspěvekem na téma „Climate Change as Factor for Migration?“.

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS