Pozvánka na seminář "Climate Change and Migration", Brno 6. září 2012 (přednášející: Lori M. Hunter, Robert Stojanov, Barbora Duží)

Dne 6. září 2012 vystoupí člen centra GEOMIGRACE Robert Stojanov na semináři pořádaném výzkumným pracovištěm CzechGlobe - Global Change Research Centre Akademie věd České republiky s příspěvekem na téma „Climate Change as Factor for Migration?“.

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE se stalo členem IMISCOE

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE se 1. srpna 2012 stalo třicátým členem prestižní mezinárodní vědecké platformy International Migration, Integration, and Social Cohesion (IMISCOE).

Otevřen nový předmět na Přf UK v angličtině "Immigration Issues in the United States and (Central) Europe"

V LS 2011/2012 proběhne na Přírodovědecké fakultě UK intenzivní kurz Immigration Issues in the United States and (Central) Europe vedený dr. Janou Sládkovou, Department of Psychology, University of Massachusetts, Lowell ve spolupráci s doc. Dušanem Drbohlavem, katedra sociální geografie, Přírodovědecká fakulta.

Projekt GAČR "Remitence" získal finanční ocenění rektora za významný projekt

Výzkumný projekt Migrace a rozvoj - ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí) získal na základě Opatření rektora UK č. 2/2012 finanční bonus za významný projekt řešený v roce 2011.

Příspěvek Terezy Kušnirákové na mezinárodní konferenci "Multiculturalisms: Theories and Practice" na Cardiff University, UK

PhD studentka GEOMIGRACE Tereza Kušniráková 16. května 2012 přednese svůj příspěvek "Czech Assimilationism in a Coat of Integration: Alien vs. Immigration Policy" na mezinárodní konferenci "Multiculturalisms: Theories and Practice" na Cardiff University, Walles, Spojené království.

Novinka: rozhovor s Evou Janskou pro zpravodajský server EurActiv "Imigrace je pro konkurenceschopnost ČR důležitá"

23. dubna 2012 vyšel na zpravodajském serveru EurActiv.cz rozhovor s dr. Evou Janskou, členkou výzkumného týmu GEOMIGRACE, s titulkem Imigrace je pro konkurenceschopnost ČR důležitá.

Novinka: vyšel článek Terezy Kušnirákové v Českém lidu "Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti"

KUŠNIRÁKOVÁ, T. (2012): Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti. Český lid, vol. 99, no. 1, p. 45-67. WoS IF 0,343. (in Czech language only; English title: The Relationship of Vietnamese Returnees of pre-1989 Immigration to the Czechoslovak state and its society).

 

 

Abstract

 

Post-WWII geopolitical changes in Indochina and Central & Eastern Europe drastically altered the international relationships of Czechoslovakia. Vietnam became one of its partners. After the 1954 defeat of the French, the first Northern Vietnamese immigrants came to Czechoslovakia. However, after the Velvet Revolution of 1989 political agreements on cultural cooperation ended, and a return migration began. Nevertheless, the reconsolidation of democracy in the successor states of Czechoslovakia did not bring to an end the long established connection, and spontaneous individual migration started. Since then thousands of persons have come, and the Czech Republic remains one of the most desirable destinations for Vietnamese migrants. This article is the result of a qualitative survey conducted among pre-1989 returnees that was carried out in Vietnam from July 2010 to February 2011. The main task of the study is to frame the migration in a broader historical and political context, and show how the consequences and organized features of pre-1989 migration have shaped the perception of Czechoslovakia and the returnees’ relationship with it.


 

Pozvánka: účast Terezy Kušnirákové na panelové diskusi "Role Sapy v integraci Vietnamců" (17.4.2012)

Členka GEOMIGRACE Tereza Kušniráková se 17. dubna 2012 účastní panelové diskuse na téma "Role Sapy v procesu integrace Vietnamců" pořádané ve spolupráci občanských sdružení Klub Hanoi a META o.s. Diskuse bude součástí odpoledne stráveného v prostoru areálu vietnamského kulturního centra Sapa na pražské Libuši.

 

Program:

15:00: sraz před restaurací Dong Do (areál Sapa, Libušská 319, Praha 4, u vrátnice pro pěší návštěvy)

15:00 - 16:00: komentovaná prohlídka areálu Sapy

16:00 - 16:50: představení výsupů projektu Spokojené sousedství (Klub Hanoi)

17:00 - 18:30: Debata Role Sapy v procesu integrace Vietnamců (META o.s.)

Debaty se účastní sociolog a vietnamista Jiří Kocourek, doktorandka oboru sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě UK Tereza Kušniráková, odborná sociální a pedagogická poradkyně Petra Hlavničková a zástupce Svazu Vietnamců v ČR.

 

O diskusi napsali:

České noviny 17.4.2012 V Praze by mohl být větší budhistický chrám, plánují Vietnamci

 

 

 

Nový projekt GAČR: Eva Janská - Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?

Členka výzkumného týmu RNDr. Eva Janská, PhD. získala finanční podporu Grantové agentury České republiky na realizaci tříletého výzkumného projektu Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?
  
Anotace
Předkládaný projekt vyplňuje mezery ve výzkumu mezinárodní migrace, a to zejména vnitrostátní migrace cizinců. Vzhledem k nedostatku informací o tomto procesu bude potřeba provézt rozsáhlejší sběr dat. V projektu budou realizovány série kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod zejména interview a dotazníková šetření vybraných vzorků zahraničních migrantů v Česku. Zároveň bude provedena sekundární analýza dat z registru obyvatelstva a ze Sčítání lidí, domů a bytů 2011. Důraz bude kladen na objasnění charakteru vnitřní mobility cizinců a jejího vlivu na sociálně prostorovou diferenciaci obyvatelstva. Základním úkolem přitom bude najít nejvýznamnější faktory ovlivňující vnitřní mobilitu vybraných skupin cizinců a analyzovat míru jejich integrace právě v návaznosti na reálnou či potenciální vnitřní migrační mobilitu. Výsledkem této analýzy by měla být typologie faktorů určujících charakter migračního chování cizinců. Pozornost bude také věnována identifikaci imigračních center a objasnění trajektorií posloupnosti následných migrací z hlediska hierarchické struktury osídlení.
 
 

Pozvánka: příspěvek Dity Čermákové na konferenci o budoucnosti pracovní migrace v Česku (20.3.2012)

PROGRAM KONFERENCE K BUDOUCNOSTI PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

20. března 2012

Národní technická knihovna, Ballingův sál

Praha 6 – Dejvice, Technická 6

 

DOPOLEDNÍ PANEL

9:30 – 10:00 Registrace účastníků, uvítací káva

10:00 – 10:15 Úvodní slovo a přivítání

10:15 – 10:30 Migrační politika ČR z regionální perspektivy (Marek Čaněk, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty)

10:30 – 11:00 Postavení cizinek pracujících v českých domácnostech (Eva Valentová, Sdružení pro integraci a migraci)

11:00– 11:15 Neregistrovaní migranti a zaměstnání (Martin Rozumek, Organizace na pomoc uprchlíkům)

 

Otázky a odpovědi

 

11:30 – 11:45 Vysoce kvalifikovaní pracovníci ze zahraničí (Soňa Schovánková, Pricewaterhousecoopers)

11:45 – 12:00 Bezpečnost práce při zaměstnávání zahraničních pracovníků

Dita Čermáková, GEOMIGRACE – Geografické migrační centrum, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK)

 

Otázky a odpovědi

 

12:15 – 13:15 Oběd (ethnocatering)

 

ODPOLEDNÍ PANEL

13:15 13:30 Důležitost zaměstnání v osobních příbězích migrantů (Věra Roubalová Kostlánová, InBáze Berkat)

13:30 13:45 Immigration policy based on the migrants' labor market effects in the Czech Republic (Imigrační politika v České republice na základěvlivu migrace na trhu práce) Dmytro Vikhrov, doktorand CERGE-EI

 

Otázky a odpovědi

 

14:00 14:15 Přestávka na kávu

14:15 14:30 Klientský systém (Dita Čermáková, GEOMIGRACE Geografickémigrační centrum, Katedra sociální geografie aregionálního rozvoje, PřF UK)

14:30 15:15 Diskuse se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a s panelisty (Ondřej Brychta, MPSVPozváni jsou i zástupci Ministerstva vnitra)

15:15 15:30 Závěry konference moderátorkou

 

 

Konferenci pořádá Charita Česká republika s podporou Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS