Nový článek Michala Gärtnera a Dušana Drbohlava v etnologickém časopise Český lid "Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus 'český lid')"

17. dubna 2013 - Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí standardní průběh, jak je znám z jiných oblastí světa, zejména s ohledem na redukci úrovně akulturačního stresu? Považují expatrioti akulturaci v české společnosti a znalost českého jazyka za důležité? Které aspekty českého kulturního prostředí expatriotům vyhovují a které nikoliv? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky si můžete přečíst v novém článku autorů Michala Gärtnera a Dušana Drbohlava v časopise Český lid - etnologický časopis. Ke stažení zde >>>

"Jak vypadá největší vietnamská komunita v Praze?" Reportáž Goranky Oljači v Zaostřeno na cizince (ČRo 6.4.2013)

8. dubna 2013 - Vietnamci v MČ Praha-Libuš nežijí spolu, ale spíše vedle sebe. Netvoří kompaktní, vnitřně provázanou komunitu, dokonce přiznávají, že své vietnamské sousedy znají spíše ze Sapy nežli z domu, ve kterém spolu žijí. O tom a mnohém dalším se můžete dozvědět z reportáže Goranky Oljači v rámci programu Zaostřeno na cizince Českého rozhlasu Plus ze 6. 4. 2013. poslechnout zde >>>

Rozhovor pro iForum Univerzity Karlovy "Osm měsíců ve Vietnamu pomohlo doktorandce pochopit situaci migrantů"

29. března 2013 - Jak probíhal výzkum ve Vietnamu a realizace projektu GAUK "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika – behaviorálně geografické hledisko"- o tom si můžete přečíst v rozhovoru s řešitelkou grantového projektu Terezou Kušnirákovou, který vyšel v iForu Univerzity Karlovy. Článek zde >>>

"Čeští Vietnamci, nebo Vietnamští Češi?" - článek Terezy Kušniráková v bulletinu Slovo

28. března 2012 - Jejich mateřština bývá čeština nežli jazyk rodičů, rodnou vlast vnímají spíše jako zemi předků nežli svůj domov a český individualismus je jim mnohem bližší nežli tradiční hodnoty společnosti, ve které mají své kořeny. Řeč je o mladých Vietnamcích tak zvané jeden a půlté a druhé migrační generace. Tedy těch, kteří do Česka přišli jako malé děti, nebo se zde dokonce narodili. První z nich dnes dorůstají do dospělosti, končí svá studijní léta, a někteří dokonce zakládají rodiny. Ale také hledají své místo, kam by mohli patřit. Země původu Vietnam už se jim vzdálila natolik, že si život zde nedokáží představit. Na druhou stranu ale ani Česko není společností, která by je zcela přijala. Naopak. Většina je zde stále po právní stránce cizincem, a to i přestože Česko je pro řadu z nich de facto rodnou zemí.
Přečtěte si celý článek, který vyšel v bulletinu pro cizince a o cizincích Slovo zde >>>

Pozvánka na debatu "Kdo se bojí regularizace?" - 16. dubna 2013

V úterý 16. dubna 2013 proběhne v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, Praha 1) seminář o situaci neregistrovaných migrantů v Česku a Evropě "Kdo se bojí regularizace". Hosty panelové diskuse jsou Lilana Keith (PICUM, Brusel), Lesia Kostina (Nasz Wybór, Varšava), Andrea Baršová (Odbor lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády ČR), Dušan Drbohlav (GEOMIGRACE, Přírodovědecká fakulta UK), Phanuel Osweto (Církev československá husitská). Debatu pořádají Friedrich Ebert Stiftung, zastoupení v ČR, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sociologický ústav Akademie věd. Program zde >>>

Zahájení nového mezinárodního výzkumného projektu "Prognóza migrace z východní Evropy do zemí EU a států Visegradu "

27. únor 2013 - Zahájení nového mezinárodního výzkumného projektu "Prognóza migrace z východní Evropy do zemí EU a států Visegradu". Projekt je zaměřen na zkoumání migračních vzorců ve východoevropských státech, které hraničí s EU (Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko) z pohledu očekávané emigrace do EU (se zvláštním důrazem na imigraci do zemí Visegradu) po případném zrušení vízové ​​povinnosti. Zaměřuje se na kvalitativní a kvantitativní odhad migrace obyvatelstva v následujících 10 letech. Projekt je jednoletý.

Nová výzkumná zpráva autorek Kušniráková, Plačková a Tran Vu "Vnitřní diferenciace Vietnamců"

25. únor 2013 - Nová výzkumná zpráva autorek Terezy Kušnirákové, Andrey Plačkové a Tran Vu Van Anh "Vnitřní diferenciace Vietnamců - pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí" přináší pohled na složení dnešní vietnamské komunity v Česku, ale především se zaměřuje na situaci ve vietnamské komunitě v MČ Praha-Libuš. Součástí studie jsou i konkrétní doporučení podporující úspěšnou integraci českých a vietnamských Libušanů v této městské části. Výzkumná zpráva byla vypracovaná pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Ke stažení zde >>>

Nový článek Lenky Medové a Dušana Drbohlava "Estimating the Size of the Irregular Migrant Population in Prague - an Alternative Approach"

11. února 2013 - Zajímají vás možnosti odhadů počtu cizinců bez oprávnění, kteří pobývají v hlavním městě Praze? Přečtěte si nový článek autorů Lenky Medové a Dušana Drbohlava "Estimating the Size of the Irregular Migrant Population in Prague - an Alternative Approach", který právě vyšel v časopise Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Ke stažení zde >>>

"Jak se tři roky zkoumal život ukrajinských migrantů?" - reportáž Goranky Oljači z konference GEOMIGRACE (Český rozhlas 6, 27.11.2012)

Jaké jsou hlavní sociální a ekonomické rysy a parametry chování ukrajinských pracovníků? Jaký je dopad ukrajinské pracovní migrace na českou ekonomiku? Jak vysoké remitence jsou generovány ukrajinskou pracovní silou a co se za ně pořizuje? O tom všem a mnohém dalším se můžete dozvědet z reportáže Gorjanky Oljači v pořadu "Zaostřeno na cizince", který odvysílal Český rozhlas 6 dne 27. listopadu 2012. Pořad je možné poslechnout zde >>>

Pozvánka na seminář profesora Wrighta na téma "The great recession and the migration redistribution of blacks and whites in the US south"

Centrum GEOMIGRACE vás zve na seminář profesora Richarda A. Wrighta z Dartmouth College (USA) na téma "The great recession & the migration redistribution of blacks and whites in the US south", který se bude konat ve středu 5. prosince 2012 od 13:00 do 14:30 v učebně "pravá rýsovna" ve třetím patře budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty UK (Albertov 6). pozvánka zde >>>

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS