Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Zahájení nového mezinárodního projektu "Migrace mezi východními partnery (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko) a státy Visegradu (EASTmig Projekt)"

Nový projekt "Migrace mezi východními partnery (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko) a státy Visegradu", jehož hlavním koordinátorem je Geografický institut Maďarské akademie věd, sdružuje děvět partnerů - výzkumných institucí ze zemí Visegradské čtyřky, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Gruzie. Hlavním předmětem zájmu projektu je studium mezinárodní migrace mezi zeměmi V4 a jejich východními sousedy a partnery a hlubší vhled do problematiky přehraničních vazeb mezi těmito zeměmi na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Jedním z partnerů projektu je i Geografické migrační centrum GEOMIGRACE.

 

Hlavní myšlenky projektu a teoretické zarámování
Předložený projekt se zaměřuje na studium charakteristik soudobých procesů a předpokládaných budoucích trendů mezinárodní migrace mezi zeměmi Visegrádské skupiny, Běloruskem, Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií. Tradiční funkce státních hranic je postupně narušována a volný pohyb osob se stal realitou všech nadnárodních integrací. Bohužel stále není k dispozici dostatek informací o fenoménu mezinárodní migrace, a to zejména v případě zemí Visegrádu a jejich východních sousedů Ukrajiny a Běloruska a partnerských zemí Moldavska a Gruzie. Od vstupu zemí Visegradské čtyřky do Shengenského prostoru jsou tyto země vystavené narůstající ilegální migraci, ale zároveň i oslabování do té doby existujících a dobře fungujících přeshraničních vztahů na místní úrovni, které nyní trpí v důsledku přísné vízové politiky, která omezuje osobní i sociální vztahy. V předkládaném projektu bychom se chtěli zaměřit především na studium mezinárodní migrace mezi těmito zeměmi, pro kterou je charakterické, že mnoho migrantů především Východoevropanů (v případě V4 zejména vysoký počet migrantů z post-sovětských zemí) pravidelně migruje zpět domů nebo si založilo paralelní životy v různých zemích. Nicméně stále ještě není k dispozici dostatek informací ani statistických údajů o jejich počtech, životním stylu těchto lidí, ani jejich motivech, preferencích, očekáváních a plánech. Stejně tak se zdá, že ani země V4, ani dotčené země východní Evropy stále nezavádějí takové politiky, které by vyhovovaly soudobím trendům ve vztahu k určitým vybraným skupinám lidí (např. reintegrační politiky, speciální vzdělávací potřeby, atd.)

 

Cíle navrhovaného projektu:

  1. vytvořit odhady (pokud je to možné) počtu vybraných skupin migrantů v daných zemích za použití statistických a dalších dostupných dat včetně dat získaných na základě rozhovorů
  2. představit procesy a charakteristicky migrace v daném státě za využití analýzy dokumentů, dat z rozhovorů a aktivního zapojením občanské společnosti, se zvláštním důrazem kladeným na zhodnocení vízové politiky a postupů na hraničních přechodech každého státu, včetně zhodnocení reintegračních politik, pokud ji daný stát má
  3. porovnat různé pozice jednotlivých států, očekávání a politiky ve vztahu k migrantům

 

Tříletý projekt umožní:

  • získat hlubší vhled do migrační situace jednotlivých států
  • zdůraznit roli státu a jeho pozici na lokální, státní i mezinárodní úrovni
  • ustanovit mezinárodní interdisciplinární síť zahrnující vědce, občanská sdružení, sociální pracovníky a policymakery k tomu, aby definovali hlavní problémy spojené s migrací na lokální a regionální úrovni a formulovali možné akční plány, které by vytvořily lepší podmínky pro volný pohyb osob mezi EU a třetími zeměm

 

Detaily o projektu včetně inoformací o partnerech naleznete zde.