Kristýna Janurová (roz. Peychlová), M.A.

doktorandka, vědecká pracovnice (rodičovská dovolená)

 

Kontakt

Odborné zaměření

  • česká emigrace
  • občanská participace migrantů, rodinné vztahy migrantů
  • transnacionalismus

Výuka

  • Contemporary trends in migration studies

Profesní kariéra

  • 2013 – dosud doktorské studium v oboru "sociální geografie a regionální rozvoj", PřF UK
  • 2010 – 2012 magisterské studium v oboru „mezinárodní migrace a etnické vztahy“ Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö högskola, Švédsko
  • 2009-2010 studijní stipendium Erasmus, katedra sociologie, University of Warwick, UK
  • 2007 – 2010 bakalářské studium v oboru „sociologie a sociální politika“, FSV UK

 

Projekty

Nositelka projektu

 

Publikace

  • JANUROVÁ, K., PAVELKOVÁ, L. (2018): Česko jako malá laboratoř mezinárodní migrace. Geografické rozhledy, 27, 4, s. 20-23.
  • PEYCHLOVÁ, K. (2013): Role strukturálních a individuálních faktorů pro podobu transnacionálních rodinných vztahů: případová studie českých migrantů ve Švédsku. Časopis výzkumu aplikací v profesionální bezpečnosti (online), r. 6, speciální č. Migrace. ISSN 1803-3687.