Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.

 

Vědecko-výzkumná pracovnice

 

Kontakt

marketa@seidlova.eu

tel: (+420) 723 547 223

 

Odborné zaměření

 • migrační a integrační politika na různých úrovních (nadnárodní, národní, regionální, lokální)
 • integrace imigrantů
 • imigranti na trhu práce
 • přenositelnost zkušeností s imigranty mezi různými prostředími
 • prostorové rozmístění cizinců 

 

Členství v odborných institucích

 • Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
 • Association Internationale pour la Recherche Interculturelle (ARIC)
 • Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies (CARFMS)
 • Česká demografická společnost (ČDS)
 • Česká geografická společnost (ČGS)
 • European Sociological Association (ESA)

 

Vzdělání

 • 2012 – RNDr., Ph.D., sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2006 – Mgr., sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2003 – Bc., demografie – sociální geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Profesní kariéra

Od 2015

 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • vědecká pracovnice Geografického migračního centra (GeoMigrace) a Centra výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech (GeoQol)

2010 – 2014 

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor Evropské Unie a mezinárodní spolupráce
 • oddělení mezinárodní spolupráce – zajišťování bilaterální spolupráce v oblasti působnosti resortu, sledování vývoje politik v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí v partnerských zemích

2009 – 2010

 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • vědecká pracovnice Centra pro výzkum měst a regionů (CVMR)

2009

 • Sdružení pro integraci a migraci, o.s. (dříve Poradna pro uprchlíky)
 • projektová manažerka, koordinátorka dobrovolníků, public relations

2008

 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • vědecká pracovnice

2007

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor migrace a integrace cizinců
 • oddělení migrace – volný pohyb osob v rámci EU; realizace projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“

2006 – 2007

 • IREAS – Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
 • projektová manažerka

 

Zahraniční stáže

 • 2014 – 2015: půlroční stáž na univerzitě v Kanadě (Université Concordia, Montréal, Québec) – práce na výzkumném projektu, zkoumajícím lokální integrační politiky v Montrealu a v Quebecu
 • 2007 – 2008: půlroční stáž v rámci projektu GAUK ve Francii (Université Paris IV– Sorbonne, École Normale Supérieure, terénní výzkum k dizertaci)
 • 2005: semestrální studijní pobyt na zahraniční univerzitě v rámci programu Socrates/Erasmus (Francie: Université Paris IV– Sorbonne, UFR de géographie et aménagement)

 

Výzkumné projekty

Nositelka

 • 2015, 2014, 2009: stipendistka Nadace Český literární fond
 • 2007 – 2008: „Analýza migrační politiky Francie a možné poučení pro Česko“ – hlavní řešitelka studentského projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy (id. č.: 2100/2007)

Spoluřešitelka

 • 2015 – 2020: Insertion socio-professionnelle des migrants en Wallonie (hlavní spoluřešitelka za Českou republiku v týmu belgického Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations – IRFAM)
 • 2016 – 2018: „Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) – výzkum migračních a integračních vzorců, finančních a sociálních remitencí“ (spoluřešitelka; nositel grantu: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.)
 • 2015 – 2017: „Euro-Healthy: Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equity“ (spoluřešitelka v týmu za Českou republiku; hlavní řešitelka za Českou republiku: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.)
 • 2015 – 2016: „Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility“ (spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.)
 • 2009: „Prevence prostorové segregace“ (spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Luděk Sýkora, CSc.)
 • 2009: „CLIP – Intercultural policies in European cities“ (spoluřešitelka modulu č. 3 Intercultural Policies and Intergroup Relations pro Prahu; řešitel projektu: Wolfgang Bosswick)
 • 2008: „Vytvoření Modelu lokální integrační politiky vůči africkým přistěhovalcům žijícím v České republice“ – spoluřešitelka juniorského badatelského projektu pro Grantovou agenturu Akademie věd (spoluřešitelka; nositelka grantu: Mgr. A. Gerstnerová)
 • 2006 – 2008: „Nové institucionální nástroje pro rozvoj území a přípravu území v problémových oblastech se zaměřením na revitalizaci nevyužívaných objektů a ploch“ – pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (id. č.: VaV/2D06025/2006); spoluřešitelka (nositelka grantu: MgA. Lucie Doleželová, Ph.D.)

 

Publikace (výběr)

V angličtině

Články v recenzovaných časopisech

 

Editorka knihy

 • Drbohlav, D., Jaroszewicz, M., Seidlová, M., Čermáková, D. (2016): Monitoring of Migration Data and Policy Changes Conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia (September 2015 – June 2016). Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 136 str. ISBN: 978-80-7444-047-2. K dispozici na: https://drive.google.com/file/d/0B5qHs2ZnDU65aDV1a3BHUDZiS2M/view

 

Kapitola v knize

 • Seidlová, M., Chapman, P. (v tisku): Combating unequal inclusion of immigrants to the host society: comparing policy responses and results of London and Paris. In: Fee, D., Kober-Smith, A. (eds.): Inequalities in the United Kingdom: perceptions, actions, evolutions. Bristol: Policy Press.
 • Seidlová, M. (2017): The Attitude of Local Governments Towards Immigrants: Paris and Montreal Compared. In: Neuwahl, N., Barrère, S. (eds.): Coherence and Incoherence in Migration Management and Integration/ Cohérence et incohérence dans la gestion des migrations et de l’intégration. Montreal: Éditions Thémis, str. 291 – 319. ISBN: 978-2-89400-389-3. 
 • Drbohlav, D., Seidlová, M. (2016): Current Ukrainian migration to Czechia – refuge for economic migrants rather than for refugees. In: Drbohlav, D., Jaroszewicz, M.: Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, str. 95 – 127. ISBN: 978-80-7444-048-9. K dispozici na: https://drive.google.com/file/d/0B5qHs2ZnDU65SXNVSnA0X0FFWEk/view
 • Seidlová, M. (2016): The discrepancy between the national and local level in the approach to immigrants. The case of France. In: Tánczos, J., Laino, E. (eds.): From Europe to Local: Migrating Solidarity. Brussels: SOLIDAR, str. 21 – 48. ISBN: 978-2-930769-16-5. K dispozici na: http://www.solidar.org/en/publications/from-europe-to-local-migrating-solidarity
 • Seidlová, M. (2016): Ukrainian migration in Czechia: facts and figures. In: Drbohlav, D., Jaroszewicz, M., Seidlová, M., Čermáková, D.: Monitoring of Migration Data and Policy Changes Conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia (September 2015 – June 2016). Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, str. 71 – 96. ISBN: 978-80-7444-047-2. K dispozici na: https://drive.google.com/file/d/0B5qHs2ZnDU65aDV1a3BHUDZiS2M/view
 • Seidlová, M. (2015): International Migration in the Czech Republic: State of art with the emphasis on Ukrainian migration. In: Benč, V. (ed.): Current migration trends in V4 countries: Focus on migration from Ukraine. Prešov: Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, str. 33 – 44. ISBN: 978-80-89540-63-1. K dispozici na: http://www.sfpa.sk/publication/current-migration-trends-in-v4-countries-focus-on-migration-from-ukraine/
 • Seidlová, M. (2015): Local integration policies towards foreigners: transatlantic comparison on the example of France and Quebec. In: Löster, T., Langhamrová, J. (eds.): Reproduction of Human Capital – mutual links and connections 2015. Conference Proceedings. Praha: Vysoká škola ekonomická, str. 279 – 288. ISBN: 978-80-245-2112-1. K dispozici na: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/sbornik/en/toc.html
 • Seidlová, M. (2015): The integration of immigrants in rural communities: an example of city council’s approach towards Turks in France. In: Şeker, G., Tilbe, A., Ökmen, M., Yazgan Hepgül, P., Eroğlu, D., Sirkeci, I. (eds.):  Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. London: Transnational Press London, str. 204 – 211. ISBN: 978-1-910781-17-3. K dispozici na: http://tplondon.com/tmc2015book
 • Seidlova, M., Urban, M. (2008): The Migration and Integration Behaviour of Romanians in Paris, London and Rome. In: Stojanov, R., Novosak, J. (eds.): Migration, Development and Environment: Migration Processes from the Perspective of Environmental Change and Development Approach at the beginning of the 21st Century. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, str. 255 – 276. ISBN: 978-1-4438-0038-9.

 

V češtině

Články v recenzovaných časopisech

 • Seidlová, M. (v tisku): Město jako domov pro imigranty: inspirace z Francie. In: Český lid – Etnologický časopis. ISSN: 0009-0794. IF = 0.094.
 • Seidlová, M. (v tisku): Promítnutí francouzské migrační politiky do lokálních integračních přístupů v Normandii. In: Geografie- Sborník ČGS. ISSN: 1212-0014, IF = 0.400.
 • Seidlová, M. (2015): Politická participace imigrantů jako jedna z možných forem jejich zapojení do života většinové společnosti: příklad Francie. Český lid – etnologický časopis, Vol. 102, No. 4, str. 403 – 417. ISSN: 0009-0794. IF = 0.094. K dispozici na: http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/449/submission/original/449-1030-...

 

Kapitola v knize

 • Seidlová, M. (2010): Přístup místní samosprávy k cizineckým komunitám: příklad Paříže a Normandie. In: Bittnerová, D., Moravcová, M. (eds.): Etnické komunity v kulturní a sociální různosti. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, str. 225 – 240. ISBN: 978-80-87398-08-1.
 • Seidlová, M. (2010): Integrace imigrantů a segregace. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha,    str. 68 – 71. ISBN: 978-80-86561-34-9. K dispozici na: https://www.mmr.cz/getmedia/cbd3b15b-9e64-4cdf-848e-2460360a46af/reseg_dvoustrany.pdf
 • Seidlová, M. (2010): Místní samospráva a integrace imigrantů: příklady přístupu ve vybraných francouzských městech. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, str. 533 – 542. ISBN 978-80-244-2493-4. K dispozici na: http://geography.upol.cz/soubory/vyzkum/publikace/2010_Sbornik_50_let_KGG.pdf
 • Seidlová, M. (2010): Segregace ve Francii. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, str. 34 – 37. ISBN: 978-80-86561-34-9. K dispozici na: https://www.mmr.cz/getmedia/cbd3b15b-9e64-4cdf-848e-2460360a46af/reseg_dvoustrany.pdf
 • Matoušek, R., Seidlová, M. (2010): Praha-Černý Most. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, str. 112 – 116. ISBN: 978-80-86561-34-9. K dispozici na: https://www.mmr.cz/getmedia/cbd3b15b-9e64-4cdf-848e-2460360a46af/reseg_dvoustrany.pdf

 

Kvalifikační práce

 • Seidlová, M. (2012): Imigrační a integrační politika Francie – v nadnárodní, národní a lokální rovině. Disertační práce. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 233 str.
 • Seidlová, M., Urban, M. (2006): Imigranti v evropských metropolích – příklad analýzy migračního a integračního chování Rumunů v Paříži a Londýně. Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 218 str.
 • Seidlová, M. (2003): Etnické složení Česka. Bakalářská práce. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 58 str.