Mgr. Jiří Hasman, PhD.

odborný asistent

Kontakt
Legerova 5, č. 317

jirka.hasman@seznam.cz

Odborné zaměření:

 • Zpracování kvantitativních dat
 • Prostorové rozmístění migrantů
 • Regionální geografie
 • Rozvojová geografie

 Profesní kariéra:

 • od 2015: Odborný asistent na KSGRR PřF UK
 • 2014: PhD. v oboru Regionální a politická geografie, PřF UK
 • 2010: Mgr. v oboru Regionální a politická geografie, PřF UK
 • 2008: Bc. v oboru Geografie a kartografie, PřF UK

 

Projekty:

Spolupráce na projektu

 • 2015 Grantová agentura České republiky: ,,Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol‘‘ (registrační číslo projektu: 13-32373S)
 • 2015-17 Grantová agentura České republiky: ,,Faktory a podmínky ovlivňující změny v sanitačním chování v rozvojových zemích ‘‘ (registrační číslo projektu: 15-21237S)

 

 

Publikace:

 • NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2015): The Emergence of Regional immigrant concentrations in USA and Australia: a Revealed Relatedness Approach. PLOS One, 10, 5, s. 1-20.
 • HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2015): Cross-national variation in income inequality and its determinants: an application of Bayesian model averaging on a new standardized inequality data set. Prague Economic Papers, přijato k tisku.
 • NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2014): The emergence of regional immigrant concentrations in USA and Australia: a revealed relatedness approach. PLOS One, v recenzním řízení.
 • MATERNA, K., HASMAN, J. (2014): Velký pivní atlas. Nakladatelství Zdeněk Susa, Středokluky, 132 s.
 • HASMAN, J. (2014): Prostorové chování imigrantů: analýza prostorové příbuznosti migračních skupin. Disertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 129 s. 
 • JANSKÁ, E., HÖNIGOVÁ, T., HASMAN, J. (2014): Ekonomická aktivita a mobilita Vietnamců v Česku. JOSRA, speciální č. Migrace.
 • HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2013): A new look at the U.S. geography of immigration: an approach based on relatedness between population groups revealed from their joint concentrations. In: Krtička, L. (ed) Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava, Ostravská univerzita, s. 35-49.
 • HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2013): Geografie příjmových nerovnoměrností a vybrané podmiňující faktory: průřezová analýza na úrovni zemí. In: Svobodová, H. (ed): Nové výzvy pro geografii. Brno, Masarykova univerzita, s. 172-181.