Vyhlášení 2. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

22. května 2015 - Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 2. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. V tomto ročníku nebylo uděleno první místo, na druhém místě se umístila loňská vítězka Markéta Blažejovská s novou prací Stát vyjmutý z odpovědnosti – možnosti řízení migrace očima tvůrců politik, obhájené na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií, katedře sociologie. Třetí místo obsadil Martin Kolafa s prací Působení organizací občanské společnosti v oblasti vzdělávání cizinců: Srovnání situace v České republice a v Nizozemsku obhájené na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě humanitních studií, katedře studií občanské společnost.
Gratulujeme!