Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.

docentka 

 

Kontakt 

ejanska@natur.cuni.cz

tel.: (+420) 221 95 1396

 

Odborné zaměření

 • migrační politika
 • mezinárodní a vnitřní migrace
 • integrace/adaptace cizinců v majoritní společnosti
 • integrace/adaptace druhé generace cizinců v Česku
 • ekonomické aktivity cizinců
 • Latinská Amerika

 

Profesní kariéra

 • 2002 rigorózní řízení, titul RNDr.
 • 2002 Ph.D., Interní postgraduální studium na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje (1996-2002), Přírodovědecká fakulta, obor „regionální a politická geografie“
 • 1994 Mgr. (Magistr geografie, Ekonomická a regionální geografie), Univerzita Karlova

Zahraniční stáže

 • 2016 ÖAW (Institute for Urban and Regional Research / Austrian Academy of Sciences), Wien,
  Rakousko, Fond mobility, Visiting Scholar, 6 týdnů
 • 1999 NIDI, Haag, Nizozemsko; studijní pobyt (příprava materiálů pro disertační práci)
 • 1997 University of Oslo, Norsko; Letní škola ekonomické migrace 
 • 1997 Warsaw University, Polsko; sociálně-geografická exkurze
 • 1995 Faculty of Arts, Monash University, Melbourne, Austrálie; pětiměsíční doktroský studijní pobyt  v rámci programu výměny studentů mezi Monash University a Karlovou univerzitou

ERASMUS program

 • 2016 Universität Wienna, Rakousko (16–31.10.)
 • 2012 Universidad de Sevilla, Spain (7–13.5)
  2008 Universidad de Sevilla, Spain (25.–30.10)
 • 2005 Universidad de Sevilla, Španělsko; pedagogický pobyt v rámci projektu Erasmus-Sokrates
 • 2003 Universidad de Sevilla, Španělsko; pedagogický pobyt v rámci projektu Erasmus-Sokrates

 

Výuka

 • Geografie migrace a integrace cizinců
 • Latinská Amerika
 • Seminář Latinská Amerika

 

Členství v odborných institucích

2016– Člen České demografické společnosti
1999– Člen České geografické společnosti
2008– Člen Asociace amerických geografů
2013– Člen redakční rady Migracijske i etničke teme
2013– Člen IGU Commission „Globality“
2015– Externí člen komise Iberoamerikanistika na FF UK
2013– člen mezinárodní migrační sítě IMISCOE
1999–2003 Členství v Komisi MV pro přípravu a realizaci politiky vlády ČR v oblasti integrace
cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami

 

Projekty

Nositelka grantu

 • 2012 – 2014 Projekt GA ČR Migrační vztahy cizinců (a domácí populace) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?, č. P404/12/1014
 • 2004 – 2007 Projekt GA ČR “The second generation of foreigners in Czechia (Adaptation of the pre-school children and their families into the major society)“, č. 403/04/P097
 • 2000 – 2006 ARGO, IOM: European Cooperation in Labour Migration: Search for Best practices.
 • 2007 „Geografie migrace a integrace cizinců“. Grantový projekt 123/2007 Fondu rozvoje vysokých škol.
 •  1997‐2000 „Integrace cizinců v ČR“. Grantová agentura Univerzity Karlovy Praha, projekt GAUK,
  č. 120‐980128.

 

Spolupráce na projektu

 • 2016‐2018 Projekt GAČR „Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) – výzkum migračních a integračních vzorců, finančních asociálních remitencí”, hlavní řešitel D. Drbohlav (č. P404/16/221945; GA ČR)
 • 2010 – 2012 Projekt GA ČR “Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)”, č. P404/10/0581, hlavní řešitel D.Drbohlav
 • 2009 Výzkumný záměr UK PřF Geografická sekce „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“, č. MSM0021620831, hlavní řešitel L.Sýkora
 • 2007 – 2009 Projekt IDEA „Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union“ (CIS-CT-2006-044446; 6. rámcový program EK), hlavní řešitel za ČR D.Drbohlav
 • 2007 – 2009 Projekt GA ČR, Eurocores – ECRP, „Trafficking and Forced Labour for Other Purposes than Prostitution: The Czech Case“, č. CPR/06/E001, hlavní řešitelé D.Drbohlav a D.Dzúrová

Publikace

MONOGRAFIE – autor
1. Drbohlav, D., Medová, L., Čermák, Z., Janská, E., Čermáková, D. and Dzúrová, D. (2010). Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 207 s. ISBN 978‐80‐7419‐039‐1.
2. Drbohlav, D., Medová‐Lachmanová, L., Janská, E., Dzúrová, D., Čermáková, D. and Čermák, Z. (2009). Irregular Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. International Migration Papers 94. Geneva: Interational Labour Organization, 77 s.ISBN 978‐92‐2‐121920‐0.

 

KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH – vydané v zahraničí
1. Svobodová, A., Janská E. (2016). Identity development among youth of Vietnamese descent in the Czech Republic. In: Seeberg, M.L., Godziak E.M. (eds.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy, 121–137, IMISCOE academic book series, Springer.Ke stažení ZDE.
2. Janská, E. , Drbohlav, D. (2008). The Czech Republic. In Hönekopp, E. and Mattila, H.Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe. Budapest: International Organization for Migration, str. 35–72.ISBN 978‐92‐9068‐444‐2.
3. Drbohlav, D., Horáková, M. and Janská, E. The Czech Republic. In Niessen J., Schibel, Y.,Thompson, C. (eds.) (2005). Current Immigration Debates in Europe; A Publication of the European Migration Dialogue. Brussels: Migration Policy Group, str. 65–94. ISBN 2‐930399‐18‐X.
4. Drbohlav, D., Janská, E. (2004). Current Ukrainian and Russian Migration to the Czech Republic:Mutual Similarities and Differences. In Górny, A. and Ruspini, P. (eds.). Migration in the New Europe, East‐West Revisited. London: Palgrave Macmillan, str. 49–64. ISBN 1‐4039‐3550‐5.

 

KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH – vydané v Česku
1. Janská, E. (2015). Transnacionalismus a pracovní migranti: typologie remitujících Ukrajinců v Česku, resp. Praze, 123‐138. In Drbohlav, D. (ed.). MIGRACE – REMITENCE – (ROZVOJ).Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Karolinum, Praha, 274 s.
2. Drbohlav, D., Janská, E., Čermák, Z. (2015). O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (Příklad ukrajinských migrantů v Praze) in Drbohlav, D. (ed.). MIGRACE – REMITENCE – (ROZVOJ). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Karolinum, Praha, 274 s.
3. Janská, E. (2014). Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21. století (posun od země imigrační v zemi emigrační). In: Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.). Argentina napříč obory: současné pohledy, s.137‐152, Olomouc.
4. Bečicová, I., Janská, E. (2010). US‐Mexická hranice: její problémy a perspektivy. In: Hingarová V., Květinová, S., Eichlová, G. (eds.). Mexiko – 200 let nezávislosti, s. 197–210, Pavel Mervart.
5. Drbohlav, D. a Janská, E. (2008). Ekonomická a tranzitní migrace v Česku – životní příběhy nelegálních migrantů. In Drbohlav, D. (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, s. 150–166. ISBN 978‐80‐246‐1552‐3.
6. Drbohlav, D., Lupták, M., Janská, E. a Bohuslavová, J. (2001). Ruská komunita v České republice.In Šišková, T. (ed.). Menšiny a migranti v České republice; My a oni v multikulturální společnosti 21. století. Praha: Portál, s. 73–80. ISBN 80‐7178‐648‐9.
7. Drbohlav, D., Lupták, M., Janská, E. a Šelepová, P. (2001: Ukrajinská komunita v České republice.In Šišková, T. (ed.). Menšiny a migranti v České republice; My a oni v multikulturální společnosti 21. století. Praha: Portál, s. 81–88. ISBN 80‐7178‐648‐9.
8. Janská, E., Drbohlav, D. (2001). Reemigrace volyňských a černobylských Čechů. In Šišková, T.(ed.). Menšiny a migranti v České republice; My a oni v multikulturální společnosti 21. století.Praha: Portál, s. 107–115. ISBN 80‐7178‐648‐9.

 

PŮVODNÍ PRÁCE A PRÁCE V RECENZOVANÝCH SBORNÍCÍCH
Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v zahraničí

1. JANSKÁ, E., PAUKNEROVÁ, K., KOROPECKÁ, M. (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 108.5: 656-668.

2. Koropecká, M., Janská, E. (2016). Acculturation of immigrants women from Muslim countries in to Czech cultural society and their movement in time and space. ECORFAN. Volume 1, 1.

3. Janská, E., Čermák, Z., Wright, R. (2014). New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non‐natives in the Czech Republic. Population, Space and Place. Volume 20 (8), 680‐693.
 

4. Drbohlav, D. , Janská, E. (2006). Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic (Intensive Study of Individual Migrants’ Behaviour). Europe‐Asia Studies, 61, 1, p. 141–156.
 

5. Drbohlav, D., Medová, L., Čermák, Z., Čermáková, D. and Janská, E. (2009). Tschechien – Ein junges Einwanderungsland? Mitteillungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151, p. 33–52.
 

6. Drbohlav, D., Dzúrová, D., Čermák, Z., Janská, E., Čermáková, D. and Medová, L. (2008). Immigrants’ Irregular Economic Activities in the Czech Republic (a Multi‐Approach Study),Transfer – The European Review of Labour and Research, 14, 4, p. 639–652.
 

7. Janská, E. (2010). Migration Policy and Immigrants in the Czech Labour Market. Special Issue on migration and mobility The Romanian Journal of European Studies, No. 7‐8/2009. http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000003dee001e42e401cc6144&... Format_16_06_10.pdf.
 

8. Janská, E. (2005). Immigration/integration policy in the Czechia. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae – Geographica, Bratislava. Supplementum No. 3, Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 229‐237.
 

Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v Česku

1. Janská, E., Bernard, J. (2015). Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní
migraci imigrantů. Geografie, Vol.120, No.4, 585‐602.
2. Janská, E, Honigová, T., Hassmann, J. (2014). Ekonomická aktivita a mobilita Vietnamců v Česku. JOSRA migrace. ISSN 1803‐3687. http://www.bozpinfo.cz/josra/josra‐migrace/vietnamci‐vcesku. html.

3. Čermák, Z., Janská, E. (2011). Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálněgeografické diferenciace Česka. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 422‐439.
4. Janská, E., Průšvicová, A., Čermák, Z. (2011). Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha‐Kunratice. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp.480‐496.
5. Novotný, J., Janská, E., Čermáková, D. (2007). Rozmístění cizinců v Česku a jeho podmiňující faktory: pokus o kvantitativní analýzu. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 112 (2),pp. 204‐220.
6. Janská, E. (2007). Adaptace/integrace imigrantů do majoritní společnosti: druhá generace cizinců
a jejich rodičů v Česku. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 112 (2), pp. 142‐160.
7. Janská, E. (2006). Druhá generace cizinců v Praze: příklad dětí z mateřských školek. Geografie –Sborník České geografické společnosti, 111 (2), pp 198‐214.
8. Drbohlav, D., Janská, E. a Čermáková, D.(2007). Prostorové koncentrace imigrantů – příklad Vietnamců v Chebu a Ukrajinců v Praze – Holešovicích. Obec a finance, 12, 5, s. 56–57.
9. Janská, E., Drbohlav, D. (1999). Reemigrace volyňských Čechů. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 104, 2, s. 106–121.
10. Janská, E., Drbohlav, D. (2001). Re‐Emigration and Integration of Volhynian and Chernobyl Czechs in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 36, 1, p. 123–131.
11. Kultalahti, O., Drbohlav, D. a Janská, E. (1999). What Is the Impact of Transformation Processes on Emigration Potential in Transition Economies (Case of Prague, the Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 34, 1, s. 75–91. (Reprinted In Kultalahti, O., Karppi, I. and Rantala, H. (eds.). Europe in Flux. Transitions and Migration Pressure. Turku: Institute of Migration, 2006, p. 192–215).
12. Janská, E. (2000). Immigration Policy in The Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 35 (1), pp. 117‐126.
13. Janská, E. (1999). Potential Emigration from Post‐Communist Prague. Acta Universitatis Carolinae – Geographica. 34 (1), Karolinum, Praha, pp. 119‐128.

 

Kapitoly vydané v zahraničním sborníku
1. Janská, E., DRBOHLAV, D. (2008). Migration Policy in the Czech Republic after 1990. In Medunarodna konferencija Useljenička politika u funkciji razvoja hrvatskoga gospodarstva.Zagreb: Hrvatska gospodarska komora, str. 35‐45. ISBN 978‐953‐6207‐93‐0.

 

UČEBNICE A UČEBNÍ TEXTY
1. Janská, E. Multikulturní svět. In Kolektiv autorů. Zeměpis 9., nové vydání (2016, v tisku).
2. Janská, E. Mezinárodní migrace. In Kolektiv autorů. Interaktivní učebnice Zeměpis 9., 2008.
3. Janská, E. Mezinárodní migrace. In Kolektiv autorů. Zeměpis 9., 2008.

 

VÝZKUMNÉ ZPRÁVY (VČETNĚ WORKING PAPERS)
1. Drbohlav, D., Dzúrová, D., Čermák, Z., Janská, E. a Čermáková, D. (2011). Šetření pracovních podmínek zahraničních pracovníků ve vybraných regionech. Výzkumná zpráva projektu Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků pro VÚBP. Praha:Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 93 s.
2. Janská, E., Čermák, Z. (2010). Jihovýchod. In: DEMIFER. Demographic and migratory flows affecting European regions and cities. Applied Research Project 2013/1/3. Demifer Case Studies. 25 s. http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResea... Report/DEMIFER_Deliverable12_1_CZ06Jihovychod.pdf)
3. Drbohlav, D., Lachmanová‐Medová, L., Čermák, Z., Janská, E., Čermáková, D. and Dzúrová, D.(2009). The Czech Republic: on Its Way from Emigration to Immigration Country. IDEA Working Paper, No. 11. Prague: Faculty of Science, Charles University in Prague, 124 p.http://www.idea6fp.uw.edu.pl/pliki/WP11_Czech_Republic.pdf.
4. Drbohlav, D., Lupták, M., Janská, E., a Bohuslavová, J. (1999). Ruská komunita v České republice.Výzkumná zpráva grantu MV, U‐2115/99. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 37 s.
5. Drbohlav, D., Lupták, M., Janská, E. a Šelepová, P. (1999). Ukrajinská komunita v České republice.Výzkumná zpráva grantu MV, U‐2116/99. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 144 s.

POPULARIZAČNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ TEXTY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH
1. Janská, E. (2016). Život Ukrajinců v Česku aneb dlouhodobě trvalé životní provizorium. In: Násilí z nenávisti a sociální práce. In IUSTITIA.
2. Janská, E, Čermáková, D. (2016). Nejdřív práce a potom… zase práce (aneb jak žijí Ukrajinci v Česku?). Geografické rozhledy, 26/1, 22‐23.
3. Drbohlav, D., Janská, E. (2016). Ze zasílaných peněz z Čech žijí na Ukrajině celé rodiny. Bulletin Slovo 21, 13 roč. 01/16.
(http://www.slovo21.cz/images/dokumenty/bulletin/Slovo%200116%20web.pdf)
4. Janská, E (2015). Novodobé otroctví. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 22–23. ISSN 1210‐3004.
5. Čermáková, D., Janská, E.(2014). Vnitřní stěhování obyvatel Česka – koncentrační či difuzní směry? Geografické rozhledy 4/13‐14, 26‐27.
6. Janský, B., Janská, E.: Vliv klimatických změn na Arktickou oblast. Geografické rozhledy,roč. 20, 2010/2011, str. 10‐11.
7. Janská, E: Integrace Vietnamců do české společnosti. Geografické rozhledy, roč. 18,2008/2009, str.7–8.
8. Janská, E: Ukrajinci‐levná pracovní síla? Geografické rozhledy, roč. 16, 2006/2007.
9. Janská, E (2004). Adaptace cizinců v ČR. Sekce “Projekty na podporu integrace cizinců v ČR”. Integrace cizinců v Evropě. Sborník z mezinárodní konference. Slovo 21. ISBN 80‐239‐3924‐6, pp. 65‐66.
10. Janská, E., Marada, M. (1998). Jak chutná ruská Kola? Geografické rozhledy, 8, č. 2, ČGS a Terra, Praha, str. 11.