Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Příspěkvy členů GEOMIGRACE na výroční konferenci ČGS a GeoInovace (Brno, 3.-7. září 2012)

Příspěvky členů a členek centra GEOMIGRACE Zdeňka Čermáka, Evy Janské, Dity Čermákové a Terezy Kušnirákové na konferenci GeoInvoace (3.9.2012) a výroční konferenci České geografické společnosti (4-5.9.2012).

 

Abstrakty příspěků:

Mobilita cizinců v Česku

Zdeněk Čermák, Eva Janská

Prostorové rozmístění cizinců je modifikováno jejich vnitrostátní mobilitou, která je ve srovnání s českou populací mnohem vyšší. Tato mobilita je ovlivněna jejich specifickým postavením na trhu práce a jejich rostoucí flexibilitou. Praha jako gateway city je nejatraktivnějším městem jak pro mezinárodní tak i pro vnitřní migraci cizinců.
klíčová slova: mezinárodní migrace, vnitrostátní migrace, gateway city koncept

 

Ukrajinská pracovní migrace v Česku – vazby mezi zdrojovou a cílovou zemí 

Dušan Drbohlav, Zdeněk Čermák, Eva Janská

Příspěvek je zaměřen na migrační, sociální a ekonomické vazby ukrajinských pracovních migrantů v Česku se svou domácností na Ukrajině. Zvláštní důraz je kladen na podstatu, objem, intenzitu, formy a zdroje remitencí.
klíčová slova: pracovní migrace, remitance, kvalitativní výzkum

 

Časoprostorová mobilita ukrajinských migrantů v Praze (remitence jako jedny z vysvětlujících možností)

Dita Čermáková, Jakub Novák

V rámci příspěvku budou představeny dílčí výsledky výzkumu projektu nazvaného Migrace a rozvoj. Projekt je zaměřen na ekonomické výsledky migrace – sleduje příjmy a výdaje migrantů včetně úspor a zasílaných peněz domů (remitencí). Jako modelové země výzkumu byly zvoleny Česko  – země cílová, a Ukrajina – země zdrojová. Součástí výzkumu bylo sledování časoprostorové mobility dvou desítek migrantů po dobu půl roku. Tento příspěvek přinese výsledky z každodenních záznamů migrantů o pohybu v čase a prostoru.
klíčová slova:  Mezinárodní migrace obyvatelstva, časoprostorová mobilita, remitence, Česko, Ukrajinci

 

Domácí v cizině a cizí doma – neukotvenost a vykořeněnost vietnamských Čechů?
Tereza Kušniráková

Před dvěma lety jsem se s jedním českým známým procházela po malebné středovietnamské třicetitisícové vesničce Hội An, když najednou na nás z jednoho obchůdku zahalekalo: „Ty bláho, krajané!“ Otočila jsem se směrem k hlasu, ale marně jsem hledala nějakou přerostlou bělošku v trekových sandálech a v oblečení jedné nejmenované kytičkové značky, které by mohl jemný dívčí hlas patřit. Byly tam jenom tři drobné Vietnamky. Než jsme se vzpamatovali, ta nejdrobnější se rozeběhla přímo k nám a okamžitě nás zasypala otázkami s kadencí AK-47, že jsme nestíhali odpovídat. „Odkud jste?“ „Co tu děláte?“ „Už jste zkusili phở bồ?“ Ta drobná Asiatka totiž vůbec nebyla Asiatkou, ale holkou, Češkou, rodačkou z Chebu. Rodilou Severočeškou, která je ve statistikách ČSÚ vedena v kolonce ‚cizinci‘. Během posledních dvou dekád se v Česku narodilo na 10 000 vietnamských dětí, které jsou vychovávané českým školským systémem, českými sdělovacími prostředky a českou peer skupinou. Řada z nich neumí, nebo velmi špatně, vietnamsky a uznává spíše evropský individualistický způsob života, než-li kolektivistické závazky vietnamské konfuciánské společnosti. Nicméně většina vietnamských Čechů (nebo českých Vietnamců?) jsou podle českého práva cizinci. Příspěvek přibližuje situaci těchto ‚domácích v cizině a cizích doma‘, jaký je jejich vztah k Česku, Vietnamu, vietnamské tradici a hlavně ke generaci jejich rodičů. Příspěvek poukazuje na vliv cizineckého diskurzu na pocit neukotvenosti a vykořenění a jak tyto pocity následně ovlivňují migrační tendence 1,5 a druhé generace vietnamských Čechů. Článek vychází z terénního šetření realizovaného kombinací metody zúčastněného pozorování, dotazníkového šetření a doplňujících rozhovorů.

Klíčová slova: vietnamští Češi, 1,5 a 2 generace, vykořenění, neukotvenost