Mgr. Lenka Pavelková, MSc.

Mgr. Lenka Pavelková, MSc.

E-mail: lenka.pavelkova@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: imigrace v Česku, zaměstnávání migrantů v domácnostech, migrace péče, migrace jako téma vzdělávání

Články (výběr)

PAVELKOVÁ, L., VALENTA, O. (2021): Problematika zdrojů dat v oblasti migrace. Geografické rozhledy, 30, 3, 30–33.

PAVELKOVÁ, L., MUSILOVÁ, M. (2020): Integrace imigrantů na lokální úrovni: případová studie Kolínsko. Geografické rozhledy, 29, 4, 26–29.

PAVELKOVÁ, L. (2019): Moldavsko a sociální remitence: dopad emigrace na společnost. Geografické rozhledy, 28, 3, 30–33.

JANUROVÁ, K., PAVELKOVÁ, L. (2018): Česko jako malá laboratoř mezinárodní migrace. Geografické rozhledy, 27, 4, 20–23.

DRBOHLAV, D., BAILEY, A., ČERMÁK, Z. ČERMÁKOVÁ, D., LOZOVANU, D., MASNÁ, E., PAVELKOVÁ, L. et al. (2017): Diversification Trends in Moldovan International Migration: Evidence from Czechia and Italy. AUC GEOGRAPHICA, 52, 2, 237–248.

Osobní profily

https://cuni.academia.edu/LenkaPavelkov%C3%A1

https://www.researchgate.net/profile/Lenka_Pavelkova2

Profesní zkušenosti
  • 2013–2016 koordinátor vzdělávání v Centru pro integraci cizinců, o.p.s.

  • 2015 REMESO Graduate School on Migration, Ethnicity and Society: kurz Migration and Labour

  • 2011–2013 The Joint European Master in International Migration and Social Cohesion (MISOCO), Universita v Amsterdamu, Univerzita Deusto a Lotyšská univerzita

Vyučované předměty
Členství v organizacích

Metodika výuky vybraných témat politické geografie včetně migrace

S koncem roku 2021 skončil tříletý projekt TAČR, jehož cílem bylo vytvořit metodiku a materiály pro výuku vybraných politickogeografických témat, mezi nimi také migrace. Členkou realizačního týmu byla také Lenka Pavelková z týmu Geomigrace, výukové aktivity...

Pandemie covidu-19 a mezinárodní migrace

V aktuálním čísle časopisu Geografické rozhledy vyšel článek Dušana Drbohlava a Lenky Pavelkové s názvem Pandemie covidu-19 a mezinárodní migrace. Jde o přehled existujících i potenciálních dopadů pandemie a souvisejících opatření na mezinárodní migraci. Vzhledem k...

Konference o geografickém vzdělávání Making Connections: Cooperation and Networking in Geographical Education

Ve dnech 10. až 13. srpna 2021 se na Přírodovědecké fakultě UK (a zároveň online) uskutečnila konference o geografickém vzdělávání s názvem Making Connections: Cooperation and Networking in Geographical Education. Konference se zúčastnila také členka našeho týmu,...

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

Právě teď, od 7. do 9. července 2021 probíhá 18. výroční konference prestižní výzkumné sítě IMISCOE (online). Konference se účastní i členové našeho týmu s následujícími příspěvky: Dušan Drbohlav a Dagmar Dzúrová: Social remittances and interpersonal communication...

Problematika zdrojů dat v oblasti migrace

V aktuálním čísle Geografických rozhledů najdete článek Lenky Pavelkové a Ondřeje Valenty s názvem Problematika zdrojů dat v oblasti migrace. Článek je zaměřen na práci s datovými zdroji v oblasti migrace a využití těchto zdrojů ve výuce zeměpisu. Součástí článku jsou...

Manuál lokální integrace migrantů v České republice

Sdružení pro integraci a migraci vydalo obsáhlý Manuál lokální integrace migrantů v České republice. Manuál je určen především zaměstnancům úřadů místních samospráv – krajských či obecních, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití migrantů a většinové...

Video na téma integrace imigrantů v rámci Dnů geografie 2020

Tento týden se konají již tradiční Dny geografie. Vzhledem k okolnostem se konají online, i tak ale nabízí zajímavý program. Mezi prvními materiály bylo dnes zveřejněno video Kristýny Janurové a Lenky Pavelkové na téma integrace migrantů. Video najdete...

Výroční konference České geografické společnosti

Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující: Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických...

Analýza integrace migrantů na Kolínsku

Nezisková organizace Centrum pro integraci cizinců (CIC) vydala dokument zabývající se integrací migrantů na Kolínsku, což je region, kde organizace dlouhodobě působí. Na dokumentu se podílela také Lenka Pavelková z týmu Geomigrace. Analýza je volně ke stažení na...

Péče jako exportní artikl

V magazínu Přírodovědci.cz vyšel článek Lenky Pavelkové o migraci zdravotníků a pečovatelů se zaměřením na migraci z Filipín. Více informací na stránkách Přírodovědci.cz.