PUBLICATIONS

Articles

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2023): Social remittances and interpersonal communication: Moldovans in Prague and Turin. Geografie 128(1): 25-48. 

HASMAN, J., KŘÍŽKOVÁ, I. (2023): Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities: Comparative Analysis of Sydney, Barcelona, and Prague. International Migration Review, 57, 1, 128-159.

SUCHÁNEK, J., HASMAN, J. (2022): Nativist with(out) a cause: a geographical analysis of the populist radical right in the 2017 and 2021 Czech parliamentary elections. Territory, Politics, Governance, online first.

BAILEY, A. J., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2021): Migrant Remitting as Transnational Practice: Moldovans in Italy and Czechia. Sage Open, 11, 2.

ŠIMBERA, J., DRBOHLAV, D., ŠTYCH, P. (2021): Geocoding Freeform Placenames: An Example of Deciphering the Czech National Immigration Database. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10, 5.

SUCHÁNEK, J. (2021): Migrace Severokorejců do Jižní Koreji. Geografické rozhledy, 30(4), 38–41.

PAVELKOVÁ, L., VALENTA, O. (2021): Problematika zdrojů dat v oblasti migrace. Geografické rozhledy, 30, 3, 30–33.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2020): Social Remittances upon Closer Examination: Moldovan Migrants in Prague, Czechia and Turin, Italy. Problems of Post-Communism.

BENDL, T., BOŘIL, V., SUCHÁNEK, J. (2020): Populismus, migrace a virtuální svět. Geografické rozhledy, 29, 5, 8–11.

HASMAN, J., DIVÍNOVÁ, P. (2020): Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory. Sociologický časopis, 56, 1, 57–83. 

PAVELKOVÁ, L., MUSILOVÁ, M. (2020): Integrace imigrantů na lokální úrovni: případová studie Kolínsko. Geografické rozhledy, 29, 4, 26–29.

JANSKÁ, E., HASMAN, J., ČERMÁK, Z. (2020): How Transnational Migrants Integrate: The Case of Moldovans Living in Czechia and Italy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 56(6).

DRBOHLAV, D., JANUROVÁ, K. (2019): Migration and Integration in Czechia: Policy Advances and the Hand Brake of Populism. Migration Policy Institute – publikováno online. 

VALENTA, O, DRBOHLAV, D. (2018): Longitudinal and Spatial Perspectives on the Mismatch of Tertiary Educated Migrant Workers in the Czech Labour Market: The Case of Ukrainians. Moravian Geographical Reports, 26, 4, 255–272. 

VALENTA, O., DRBOHLAV, D. (2018): Míra (ne)využití vzdělanostního potenciálu zahraničních pracovníků v Česku. Fórum sociální politiky 2018, 2, 2–9.

DRBOHLAV, D., BAILEY, A., ČERMÁK, Z. ČERMÁKOVÁ, D., LOZOVANU, D., MASNÁ, E., PAVELKOVÁ, L. et al. (2017): Diversification Trends in Moldovan International Migration: Evidence from Czechia and Italy. AUC GEOGRAPHICA, 52, 2, 237–248.

PAVELKOVÁ, L. (2019): Moldavsko a sociální remitence: dopad emigrace na společnost. Geografické rozhledy, 28, 3, 30–33.

JANSKÁ E., BERNARD J. (2018): Mobility and Assimilation of Immigrants: Variations in Migration Patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 26, 244–254.

JANUROVÁ, K. (2018): The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in the UK. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 54, 3, 315–342.

JANUROVÁ, K., PAVELKOVÁ, L. (2018): Česko jako malá laboratoř mezinárodní migrace. Geografické rozhledy, 27, 4, 20–23.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2018): Uncovering the Patterns of the US Geography of Immigration by an Analysis of Spatial Relatedness between Immigrant Groups. Applied Spatial Analysis and Policy, 11, 2, 257–286.

PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J. (2018): Immigrant Groups and the Local Environment: Socio-Spatial Differentiation in Czech Metropolitan Areas. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118, 1, 72–87.

ČERMÁKOVÁ, D., LEONTIYEVA, Y.  (2017) “I do not Mind Immigrants: It is Immigration that Bothers me”: The Inconsistency of Immigration Attitudes in Europe. Geografie, 122, 4, 500–525.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2017): Social Hazards as Manifested Workplace Discrimination and Health (Vietnamese and Ukrainian Female and Male Migrants in Czechia). Int. J. Environ. Res. Public Health, 14, 1207, 1–16.

JANSKÁ, E., PAUKNEROVÁ, K.,  KOROPECKÁ, M. (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants. Tijds. voor econ. en soc. geog, 108(5), 656–668.

DRBOHLAV, D., ČERMÁKOVÁ, D. (2016): “A New Song or Evergreen…?” The Spatial Concentration of Vietnamese Migrants’ Businesses on Prague’s Sapa Site. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 41, 4, 427–447.

HASMAN, J., LUPTÁK, M. (2016): Faktory ovlivňující volbu cílové země uprchlíků. Geografické rozhledy, 25,  3, 2–4.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2016): Exploring the Spatial Relatedness Network of the Global System of International Migration. Journal of Maps, 12, Sup1, 570–576.

SVOBODOVÁ, L., MLEZIVOVÁ, I., LUPTÁK, M. (2016): „Pull“ faktory v současné migrační vlně do zemí EU. Auspicie, zvláštní číslo 5, 95–100.

JANSKÁ E., BERNARD J. (2015): Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů v Česku. Geografie: Sborník České geografické společnosti, 120, 585–602.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2015): The Emergence of Regional Immigrant Concentrations in USA and Australia: A Revealed Relatedness Approach. PLOS One, 10, 5, 1–20.

DRBOHLAV, D., VALENTA, O. (2014): Building an Integration System: Policies to Support Immigrants’ Progression in the Czech Labor Market. Washington, DC and Geneva: Migration Policy Institute and International Labour Office.

DZÚROVÁ, D., DRBOHLAV, D. (2014): Gender Inequalities in the Health of Immigrants and Workplace Discrimination in Czechia. BioMed Research International, 2014.

DZÚROVÁ, D., WINKLER, P., DRBOHLAV, D. (2014): Immigrants’ Access to Health Insurance: No Equality without Awareness.  Int. J. Environ. Res. Public Health,11, 7, 7144–7153.

JANSKÁ E., ČERMÁK Z., WRIGHT R. (2014): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place, 20, 680–693.

MALMUSI, D., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., PALENCIA, L., BORRELL, C. (2014): Inequalities in Healthcare Access by Type of Visa in a Context of Restrictive Health Insurance Policy: the Case of Ukrainians in Czechia. International Journal of Public Health, 59, 5, 715–719.

PEYCHLOVÁ, K. (2014): Role strukturálních a individuálních faktorů pro podobu transnacionálních rodinných vztahů: případová studie českých migrantů ve Švédsku. Časopis výzkumu aplikací v profesionální bezpečnosti (online), 6, speciální číslo Migrace.

DRBOHLAV, D., ŠTYCH, P., DZÚROVÁ, D. (2013): Smuggled versus Not-smuggled across the Czech Border. International Migration Review, 47, 1, 207–238.

VALENTA, O. (2013): Politika získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí do Česka. ERGO, 8, 2, 18–25.

DRBOHLAV, D. (2011): Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie, 116, 4, 401–421.

ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Podnikání cizinců v Česku: vliv struktury příležitostí. Geografie, 116, 4, 440–461.

DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2010)Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151, 33–52.

ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie –Sborník ČGS, 114, 1, 37–51.

ČERMÁKOVÁ, D., NEKORJAK, M. (2009): Ukrainian Middleman System of Labour Organization in the Czech Republic Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100, 1, 33–43.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): “Where Are They Going?“ Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration, 45, 2, 1–25.

DRBOHLAV, D. (2003): Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force). International Migration Review, 37, 1, 194–224.

Book chapters

DOMÍNGUEZ-MUJICA, J., DRBOHLAV, D. et al. (2023): Global Change and Human Mobility in the Anthropocene. In BAŃSKI, J., MEADOWS, M. (eds.): Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography. Springer, Cham, 121–140.

JANSKÁ, E. , JANUROVÁ, K. (2020): Diaspora Policies and Social Protection in Czechia. In: Lafleur, J.-M., Vintila, D. (eds): Migration and Social Protection in Europe and Beyond: Comparing Consular Services and Diaspora Policies. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, 123–141.

ČERMÁKOVÁ, D. (2018): Dopady mezinárodní migrace aneb strach jako hlavní aktér? In Pospíšilová, J., Krulichová, E. (Eds): Jak se žije Čechům v současné Evropě? Academia, Praha, 71–86.

DRBOHLAV, D., PAVELKOVÁ, L. (2018): Intra-European Movement of Czechs with Special Regard to Austria and Care Givers (The “MICO” Type – Between MIgration and COmmuting). In: Scholten, P., Ostaijen, M. (eds.): Between Migration and Mobility – The Multi-Level Governance of Intra-European Movement. Springer, 205–266.

SVOBODOVÁ, A., JANSKÁ, E. (2016): Identity Development Among Youth of Vietnamese Descent in the Czech Republic. In: Seeberg M., Goździak E. (eds) Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, 121–137.

DRBOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M. (2014): The Propbable Future Development of International Migration from Ukraine, Moldova and Belarus to Visegrad countries and the European Union – The Delphi method (The Search for „Subjective Objectivity“). In: Jaroszewicz, M., Lesinska, M. (eds): Forecasting Migration between The EU, V4 and Eastern Europe – Impact of Visa Abolition. Centre for Eastern Studies, Warsaw, 20–53.

DRBOHLAV, D., VALENTA, O. (2014): Czechia: the Main Immigration Country in the V4. In: Eröss, A., Karácsonyi, D. (eds.): Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAC RCAES Geographical Institute, Budapest, 41–71.

JANSKÁ E. (2014): Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21.století. In: Vlková Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.): Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 137–156.

PEYCHLOVÁ, K. (2014): East to West migration in the EU and the mobility-enclosure dialectic. In: Batueva, E. et al. (eds.). Challenges of International Migration II: Migration and Regional Development in Europe through the Eyes of Young Professionals. Oeconomica Publishing House, Praha, 91–98.

DRBOHLAV, D. (2012): Patterns of Immigration in the Czech Republic, Hungary and Poland – A Comparative Perspective. In: M. Okolski (ed.): European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications. Amsterdam University Press (IMISCOE Research), Amsterdam, 179–209.

VALENTA, O. (2012): Cizinci v Praze: prostorová koncentrace Slováků, Ukrajinců a Vietnamců. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 92–115.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L. (2010): Czech Republic: Irregular Migration – “Old Wine in New Bottles“. In: Triandafyllidou, A. (ed.): Irregular Migration in Europe, Myths and Realities.  Farnham, Burlington, Ashgate Publishing Limited, 71–92.

DRBOHLAV, D., ČERNÍK, J., DZÚROVÁ, D. (2005):  Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries; Country Report on the Czech Republic. In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries. International Organization for Migration (IOM), Vienna, 51–99.

DRBOHLAV, D. (1996): The Probable Future of European East-West International Migration – Selected Aspects. In: Carter, F. W., Jordan, P., Rey V. (eds.): Central Europe after the Fall of the Iron Curtain; Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends. Wiener Osteuropa Studien 4. Peter Lang Company, Frankfurt am Main, 269–296.

Monographs

KOSTELECKÁ, Y., BRAUN, R., HASMAN, J., MACHOVCOVÁ, K., PIVARČ, J., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., HÁNA, D. (2019): Žáci-cizinci ve školní třídě. Karolinum, Praha. 

KUCHAŘOVÁ, V., BARVÍKOVÁ, J., HÖHNE, S., JANUROVÁ, K., NEŠPOROVÁ, O., PALONCYOVÁ, J., SVOBODOVÁ, K. & VIDOVIĆOVÁ, L. (2019): Česká rodina na počátku 21. století: životní podmínky, vztahy a potřeby. Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha.

HÁNA, D., KOSTELECKÁ, Y., HASMAN, J. (2017): Integrace žáků-cizinců v širším kontextu. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2017): Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni. Nadace Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Praha.

GÜNTER, V., PAVELKOVÁ, L., HUDEC, T., ŠLAJSOVÁ, K. (2015): Jak a proč být průvodcem cizince – příručka (nejen) pro dobrovolníky. Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., Praha. 

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj). Nakladatelství Karolinum, Praha.

LUPTÁK, M., LUPTÁKOVÁ, M. (2013). Mezinárodní migrace: pohledy a nadhledy. Pavel Mervart, Červený Kostelec.

GRABOWSKA-LUSINSKA, I., DRBOHLAV, D., HARS, A. (eds.) (2011): Immigration Puzzles; Comparative Analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after Joining the EU. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), Praha.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (2009): Irregular and Informal Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. International Migration Papers 91. Interational Labour Organization, Geneva.

DRBOHLAV, D. (ed.) (2008): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Karolinum, Praha.

DRBOHLAV, D. (2004): Migration Trends in Selected EU Applicant Countries; Volume II – The Czech Republic; “The Times They Are A-Changin”. (European Commission Project: “Sharing Experience: Migration Trends in Selected Applicant Countries and Lessons Learned from the New Countries of Immigration in the EU and Austria). International Organization for Migration (IOM), Vienna. 

DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. (eds.) (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc.