assoc. prof. Zdeněk Čermák

assoc. prof. Zdeněk Čermák

Phone number: 00 420 221 95 1384

Address: Albertov 6, Praha 2

E-mail: mak@natur.cuni.cz

Main research interests: international and internal migration, commuting, settlement system

Published articles (selection)

JANSKÁ E., ČERMÁK Z., WRIGHT R. (2014): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place, 20, 680–693. 

DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2010)Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151, 33–52. 

ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie –Sborník ČGS, 114, 1, 37–51.

Book chapters (selection)

ČERMÁK, Z., LUPTÁK, M. (2015): Socioekonomický a demografický kontext česko-ukrajinské migrace. In: Drbohlav, D. (ed): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Karolinum, Praha, 53–65.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z. (2015): O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (Příklad ukrajinských migrantů v Praze). In: Drbohlav, D. (ed): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Karolinum, Praha, 69–94.

Monographs (selection)

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?” Slon, Praha.

Personal profiles

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/mak

https://cuni.academia.edu/ZdenekCermak

https://scholar.google.com/citations?hl=cs&user=oeGx_YsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Professional experience
Current research projects

2020–2022 Technological Agency of the Czech Republic project: New approaches to the coordination of diaspora policy

2018–2020 Technological Agency of the Czech Republic project: Managing migration with a special focus on Ukraine as a tool for reducing the workforce deficit and increasing the competitiveness of Czech industry

Annual IMISCOE conference

The annual IMISCOE conference was held between June 26 and June 28, 2019, in Malmö, Sweden. Members of our team presented the following contributions: Eva Janská, Zdeněk Čermák, Dušan Drbohlav: Transnational lives of labour migrants as a factor of their integration...