assoc. prof. Zdeněk Čermák

assoc. prof. Zdeněk Čermák

Phone number: 00 420 221 95 1384

Address: Albertov 6, Praha 2

E-mail: mak@natur.cuni.cz

Main research interests: international and internal migration, commuting, settlement system

Published articles (selection)

JANSKÁ E., ČERMÁK Z., WRIGHT R. (2014): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place, 20, 680–693. 

DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2010)Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151, 33–52. 

ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie –Sborník ČGS, 114, 1, 37–51.

Book chapters (selection)

ČERMÁK, Z., LUPTÁK, M. (2015): Socioekonomický a demografický kontext česko-ukrajinské migrace. In: Drbohlav, D. (ed): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Karolinum, Praha, 53–65.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z. (2015): O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (Příklad ukrajinských migrantů v Praze). In: Drbohlav, D. (ed): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Karolinum, Praha, 69–94.

Monographs (selection)

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?” Slon, Praha.

Personal profiles

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/mak

https://cuni.academia.edu/ZdenekCermak

https://scholar.google.com/citations?hl=cs&user=oeGx_YsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Annual IMISCOE conference

The annual IMISCOE conference was held between June 26 and June 28, 2019, in Malmö, Sweden. Members of our team presented the following contributions: Eva Janská, Zdeněk Čermák, Dušan Drbohlav: Transnational lives of labour migrants as a factor of their integration...