doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Telefon: 00 420 221 95 1384

Adresa kanceláře: Albertov 6, Praha 2

E-mail: mak@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: mezinárodní a vnitrostátní migrace, dojížďka do zaměstnání, systém osídlení

 

Články (výběr)

JANSKÁ E., ČERMÁK Z., WRIGHT R. (2014): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place, 20, 680–693. 

DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2010): Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151, 33–52. 

ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie –Sborník ČGS, 114, 1, 37–51.

Kapitoly v knihách (výběr)

ČERMÁK, Z., LUPTÁK, M. (2015): Socioekonomický a demografický kontext česko-ukrajinské migrace. In: Drbohlav, D. (ed): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Karolinum, Praha, 53–65.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z. (2015): O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (Příklad ukrajinských migrantů v Praze). In: Drbohlav, D. (ed): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Karolinum, Praha, 69–94.

Monografie (výběr)

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?” Slon, Praha.

Osobní profily

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/mak

https://cuni.academia.edu/ZdenekCermak

https://scholar.google.com/citations?hl=cs&user=oeGx_YsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Výroční konference České geografické společnosti

Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující: Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických...

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

Ve dnech 26. až 28. 6. 2019 se ve švédském Malmö konala výroční konference výzkumné sítě IMISCOE, které je Geomigrace členem. Náš tým se zúčastnil s následujícími příspěvky: Eva Janská, Zdeněk Čermák, Dušan Drbohlav: Transnational lives of labour migrants as a factor...