doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Telefon: 00 420 221 95 1384

Adresa kanceláře: Albertov 6, Praha 2

E-mail: mak@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: mezinárodní a vnitrostátní migrace, dojížďka do zaměstnání, systém osídlení

 

Články (výběr)

JANSKÁ E., ČERMÁK Z., WRIGHT R. (2014): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place, 20, 680–693. 

DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2010): Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151, 33–52. 

ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie –Sborník ČGS, 114, 1, 37–51.

Kapitoly v knihách (výběr)

ČERMÁK, Z., LUPTÁK, M. (2015): Socioekonomický a demografický kontext česko-ukrajinské migrace. In: Drbohlav, D. (ed): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Karolinum, Praha, 53–65.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z. (2015): O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (Příklad ukrajinských migrantů v Praze). In: Drbohlav, D. (ed): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Karolinum, Praha, 69–94.

Monografie (výběr)

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?” Slon, Praha.

Osobní profily

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/mak

https://cuni.academia.edu/ZdenekCermak

https://scholar.google.com/citations?hl=cs&user=oeGx_YsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Pozvánka na seminář a zakončení projektu „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“

V říjnu 2022 byl zakončen výzkumný projekt „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (TAČR) realizovaný pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s kolegy z Etnologického ústavu AV ČR, NUVIT a Czexpats in Science. Výzkumný projekt hledal odpovědi...

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

Právě teď, od 7. do 9. července 2021 probíhá 18. výroční konference prestižní výzkumné sítě IMISCOE (online). Konference se účastní i členové našeho týmu s následujícími příspěvky: Dušan Drbohlav a Dagmar Dzúrová: Social remittances and interpersonal communication...

Migrace Ukrajinců do Česka a ostatních zemí Evropské unie: jejich potenciál a rozdílná podmíněnost volby cílové země

Na oborovém portálu pro BOZP vyšel článek s názvem Migrace Ukrajinců do Česka a ostatních zemí Evropské unie: jejich potenciál a rozdílná podmíněnost volby cílové země, na němž se podíleli členové našeho týmu, konkrétně Dušan Drbohlav, Dagmar Dzúrová, Zdeněk Čermák,...

Výroční konference České geografické společnosti

Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující: Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických...

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

Ve dnech 26. až 28. 6. 2019 se ve švédském Malmö konala výroční konference výzkumné sítě IMISCOE, které je Geomigrace členem. Náš tým se zúčastnil s následujícími příspěvky: Eva Janská, Zdeněk Čermák, Dušan Drbohlav: Transnational lives of labour migrants as a factor...