SOUTĚŽ

Pro rok 2024 vyhlašujeme další ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. Uzávěrka pro podání prací je 17. 5. 2024. Podmínky účasti a informace o odměnách najdete ZDE.

Od roku 2014 organizuje tým Geomigrace soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. Cílem soutěže je propagovat téma migrace ve výzkumu a podpořit studenty, kteří se tématu věnují. Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu a mají možnost svoji práci prezentovat na slavnostním předání cen. 

Do soutěže jsou přijímány diplomové práce napsané v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Do soutěže nejsou přijímány práce, které studenti psali v rámci týmu Geomigrace. 

%

Vyhlásili jsme nový ročník soutěže!

Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

Pro rok 2024 vyhlašujeme další ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. Cílem soutěže je podpora mladých odborníků v jejich další činnosti v oblasti mezinárodní migrace a zvýšení všeobecného zájmu o tuto aktuální a důležitou tématiku....

Výsledky soutěže 6. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace a integrace

Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 6. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace a integrace. Do soutěže bylo přihlášeno 6 prací: Vendula Bartošová: Reemigrace Čechů z Velké Británie. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v...

Vítězové minulých ročníků soutěže

Vzhledem k malému počtu přihlášených prací byla soutěž pro rok 2023 zrušena. Doufáme, že se nám v příštím roce podaří vzbudit zájem u většího počtu studentů.

1. místo: Vendula Bartošová (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci): Reemigrace Čechů z Velké Británie

2. místo:

Zuzana Marley Boba (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita): Naratívy domova a prináležania druhej generácie Vietnamcov v Českej republike

Renata de Siqueira Campielo (Jihočeská univerzita): “Home is where the WiFi is”: An e-research and content analysis on Digital Nomads, in the spectrum between Migration and Tourism

1. místo: Jan Krotký (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita): Sekuritizace neregulérní migrace v Evropském parlamentu v období 2014–2018

2. místo: Tamar Zviadadze (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova): Female Labour Migration from Georgia: A Qualitative Study of the Influence of Migration on Gender Roles and Women’s Self-perceptions

3. místo: Lenka Jansová (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova): Význam času a místa v procesu migrace. Zkušenost dvou generací Čechů žijících v Berlíně

V tomto ročníku nebylo uděleno první místo.

2. místo: Martina Burešová (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova): Rámování islamofobních kolektivních aktérů v ČR a jejich obrazy nepřítele

Ekaterina Ignatyeva (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova): Ruští imigranti v Praze: koncentrace, integrace, soužití

3. místo: Radim Hueber (Právnická fakulta, Univerzita Karlova): Územní azyl

V tomto ročníku nebylo uděleno první místo.

2. místo: Tereza Vrbková (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova): Tlumočnice emocí: Mezigenerační genderové strategie matek a dcer v prostředí vietnamských rodin v České republice

3. místo: Tereza Pilařová (Fakulta tropického zemědělství,  Česká zemědělská univerzita v Praze): The impact of remittances on school attendance: the evidence from the Republic of Moldova

Natallia Allen (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova): Civic Engagement and the Migration Experience

V tomto ročníku nebylo uděleno první místo.

2. místo: Markéta Blažejovská (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita): Stát  vyjmutý z odpovědnosti – možnosti řízení migrace očima tvůrců politik

3. místo: Martin Kolafa (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova): Působení organizací občanské společnosti v oblasti vzdělávání cizinců: Srovnání situace v České republice a v Nizozemsku

1. místo: Markéta Blažejovská (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita) : Cizinci ve zpravodajství MF Dnes: Mediální rámce a jejich proměny v čase ekonomické krize

2. místo: Jan Kubát (Přírodovědecká fakulta, Univerzita v Praze): Detence a její role v mezinárodní migraci cizinců v Česku

3. – 4. místo: Lenka Koišová (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě): Čakáreň. Prípadová štúdia prvého kontaktu s cudzincami na príklade Oddelenia cudzineckej polície v Bratislave. 

Ivana Balážová (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě): Súčasné pracovné migrácie a kultúrna zmena