O CENTRU

Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE je výzkumným pracovištěm katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Centrum funguje od roku 2009 pod vedením profesora Dušana Drbohlava. Jeho členové se zaměřují na výzkum procesů migrace a integrace migrantů do české majoritní společnosti. Kromě základního monitorování daných procesů se výzkumná činnost koncentruje zejména na analýzy podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu s důrazem na situaci post-sovětských a vietnamských imigrantů.

Sekundárním výzkumným okruhem pak je vnitřní migrace obyvatelstva, stejně jako i další formy mobility obyvatelstva. Kromě orientace na základní výzkum členové centra také pracují na studiích s aplikovaným charakterem, především směřujících do oblasti analýzy české migrační politiky.

Výzkum je založen na interdisciplinárním přístupu s důrazem na geografické aspekty problematiky. Používány jsou jak kvantitativní, tak i kvalitativní metody, a to především ve vzájemné kombinaci. Výsledky výzkumných aktivit jsou publikovány v odborných časopisech doma i v zahraniční. V posledních čtyřech letech byly také výzkumné výsledky zúročeny v publikování 3 knih.

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE je od roku 2012 členem mezinárodní vědecké platformy International Migration, Integration, and Social Cohesion (IMISCOE).