Připravujeme nový web!

23. února 2020 - Začali jsme pracovat na novém webu našeho týmu. Než bude hotový, prosím omluvte případné nedostatky na této stránce. Děkujeme za pochopení. 

Nový článek Attitudes of young Czechs towards immigration: comparison of 2011 and 2016

20. května 2020 - V AUC Geographica vyšel článek Lenky Pavelkové (náš tým), Martina Hanuse a Jiřího Hasmana (náš tým) s názvem Attitudes of young Czechs towards immigration: comparison of 2011 and 2016. Článek se zabývá postoji středoškolských studentů k imigraci před a po tzv. migrační krizi. Ke stažení je ZDE

Nová publikace Žáci-cizinci ve školní třídě

11. května 2020 - Vyšla nová pubilkace s názvem Žáci-cizinci ve školní třídě. Podílelo se na ní několik autorů, mezi nimi i Jiří Hasman z našeho týmu. Publikaci je možné stáhnout v PDF ZDE

Vyhodnocujeme diplomové práce přihlášené do soutěže

23. dubna 2020 - Do soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace se přihlásilo 6 absolventů se svými pracemi. Práce budou vyhodnoceny do konce května (termín byl posunut vzhledem k aktuální situaci). 

Nový článek na téma integrace na lokální úrovni

13. dubna 2020 - V aktuálním čísle časopisu Geografické rozhledy najdete článek Lenky Pavelkové (tým Geomigrace) a Michaly Musilové (Centrum pro integraci cizinců) s názvem: Integrace imigrantů na lokální úrovni: případová studie Kolínsko. Autorky se zabývají nejprve lokální úrovní integrace na obecné úrovni a poté představují, jak integrace funguje na Kolínsku, kde je imigrace z Česka i ze zahraničí spojená zejména s automobilkou TPCA. Více informací najdete ZDE
 

Nový článek s názvem Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory

5. dubna 2020 - V Sociologickém časopisem vyšel článek Jiřího Hasmana (tým Geomigrace) a Pavlíny Divínové s názvem Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory. Článek je ke stažení na stránkách Sociologického časopisu ZDE

Vyhlašujeme 6. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

8. března 2020 - Již po šesté vyhlašujeme soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. Cílem soutěže je podpora mladých odborníků v další činnosti v oblasti mezinárodní migrace a zvýšení všeobecného zájmu o tuto aktuální a důležitou tématiku. Všichni účastníci budou pozváni na migrační seminář, kde vítězové převezmou ceny a budou mít možnost prezentovat výsledky svých prací. 
Podmínky účasti v soutěži: 

 • Soutěže se mohou zúčastnit autoři diplomových/magisterských prací, které byly úspěšně obhájeny v akademických letech 2017/18, 2018/19 a 2019/20. Do soutěže nejsou přijímány práce, které studenti psali v rámci týmu Geomigrace na PřF UK.
 • Téma práce musí souviset s problematikou mezinárodní migrace a/nebo integrace migrantů do majoritní společnosti.
 • Práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 • Práce musí být zaslána elektronicky ve formátu .pdf na adresu: mak@natur.cuni.cz.
 • K diplomové práci
  • přiložte svůj životopis (případně včetně seznamu publikací)
  • kopii oponentského posudku ve formátu .pdf

Přihlášky posílejte do 15. dubna 2020. Výsledky budou zvěřejněny 30. 4. 2020 na našich webových stránkách a na Facebooku. Vyhlášení vítězů proběhne v květnu. 
Odměny a ocenění:

 • 1. místo 3 000 korun
 • 2. místo 2 000 korun
 • 3. místo 1 000 korun

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. | mak@natur.cuni.cz  
Leták ke stažení ZDE

Hostující profesorka Marie D. Price v týmu Geomigrace

5. března 2020 - Tento měsíc (březen 2020) máme čest hostit na naší katedře významnou americkou geografku Marie D. Price z George Washington University, která je světovou odbornicí v oblasti výzkumu mezinárodní migrace, urbánní geografie, mezinárodních vztahů a Latinské Ameriky. Její poznatky z výzkumu a výuky budou moci kolegové i studenti využít na několika plánovaných přednáškách (viz níže), nebo cestou individuální konzultace.
Marie Price je prezidentkou Americké geografické společnosti a profesorkou geografie a mezinárodních vztahů na George Washington University. Spolupracuje rovněž s think-tankem Migration Policy Institute. Ve svém výzkumu se specializuje na Latinskou Ameriku a migraci, především s ohledem na proměny měst, ale také na využívání přírodních zdrojů, přírodní prostředí a regionální rozvoj. Výzkum realizovala v Belize, Mexiku, Venezuele, Bolívii, na Kubě, ale také např. v sub-saharské Africe.
Studenti bakalářských, magisterských i doktorských programů se zájmem o konzultaci se mohou na dr. Price obrátit přímo, a to na e-mail mprice@gwu.edu. V době svého pobytu bude využívat pracovnu č. 210 ve 2. patře v budově Albertov 6.
Všechny zájemce nejen z řad studentů a akademické obce srdečně zveme na přednášky Marie Price:
čtvrtek 12. 3. 2020, v čase 17:20 – 18:50, učebna Levá rýsovna (LR) – Albertov 6
"Transnational migration linkages and their impact on development"
(v rámci kurzu Odborný seminář z Globálních migračních a rozvojových studií)
středa 18. 3. 2020, v čase 14:50 - 16:20, učebna VĚŽ – Albertov 6
"The migration impact on the small sending-region. Case of Valle Alto in the Department of Cochabamba of Bolivia"
(v rámci kurzu Latinská Amerika seminář)
čtvrtek 19. 3. 2020, v čase 14:00 – 17:00, učebna G2 – Albertov 6
"Global Immigrant gateways. Immigrant Inclusion in Cities"
 (v rámci doktorandského kolokvia Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje)
 
Užitečné odkazy:
Profil na webu Department of Geography, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
Profil na webu Migration Policy Institute
Profil na webu American Geographical Society
Pro více informací kontaktujte doc. Evu Janskou: eva.janska@natur.cuni.cz

Dušan Drbohlav hostem pořadu Horizont

22. 12. 2019 - Dušan Drbohlav byl opět hostem Jakuba Szántó v pořadu Horizont. Tentokrát diskutovali možnosti zaměstnávání migrantů a nedostatek pracovních sil. Pořad najdete ZDE, profesor Drbohlav mluví od 38. minuty. 

 

Dušan Drbohlav hostem pořadu Horizont

7. října 2019 - Dušan Drbohlav byl hostem Jakuba Szántó v pořadu Horizont. Tématem byla aktuální situace v Sýrii a její vliv na migraci do Turecka a Evropy. Pořad je ke shlédnutí ZDE (od 15. minuty). 

 

  

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS