Dušan Drbohlav je spoluautorem kapitoly Global Change and Human Mobility in the Anthropocene v knize Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography (editoři Jerzy Bański a Michael Meadows). Kapitola přibližuje novou éru tohoto století, ve které se mobilita stává jedním z klíčových paradigmat sociálních věd. Autoři upozorňují na nové a klíčové globální výzvy hluboce ovlivňující mobilitu i její charakter. To vše také specifikují na vybraných typech mobility, resp. také jejích doprovodných aspektech –  jde např. o mobilitu mezi globálním Jihem a Severem, souvislosti mezi migrací a rozvojem, mobilitu mladé generace a turismus. Text je ke stažení ZDE.