Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 6. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace a integrace.

Do soutěže bylo přihlášeno 6 prací:
Vendula Bartošová: Reemigrace Čechů z Velké Británie. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Renata de Siqueira Campielo: “Home is where the WiFi is”: An e-research and content analysis on Digital Nomads, in the spectrum between Migration and Tourism. University of South Bohemia
Jan Krotký: Migration discourse in the European Parliament: Boundary work and determinants. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Romana Marková: Vietnamská kuchyně jako nástroj integrace vietnamské menšiny do české společnosti. Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zuzana Marley Boba: Naratívy domova a prináležania druhej generácie Vietnamcov v Českej republike. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Rupa Thapa: ‘The difference here is that we add more tomato sauce’, From entrepreneurial journey to the integration experience of Nepalese migrants in České Budějovice: A Case study. University of South Bohemia

V tomto ročníku bylo na základě jednání poroty rozhodnuto o následujícím pořadí na oceněných místech. Na prvním místě se umístila Vendula Bartošová, na děleném druhém místě skončily Renata de Siqueira Campielo a Zuzana Marley Boba. Děkujeme za účast v soutěži. Oceněným blahopřejeme!
Předání cen proběhne vzhledem k současné epidemiologické situaci až během září/října 2020, kdy vítězové budou mít možnost své práce prezentovat v rámci semináře výzkumného týmu Geomigrace v Praze na Přírodovědecké fakultě UK. O přesném termínu budou účastníci včas informováni.