Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující:

Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických poznatků o komunitou vedeném přístupu k celkové sanitaci (CLTS) ve venkovských oblastech rozvojových zemí
Dušan Drbohlav: Ukrajinská migrace do Česka a Evropské unie – „Pro koho perspektivní perspektiva”? (kvantitativní přístup)
Dagmar Dzúrová (s Klárou Hulíkovou Tesárkovou): Šíření onemocnění COVID-19 napříč evropskými zeměmi v průběhu první vlny pandemie
Jiří Hasman (s Kryštofem Maternou, Martinem Lepičem, Filipem Förstlem a Michalem Semianem): Neolokalismus versus glokalizace: podmíněnosti vzniku a působení minipivovarů ve vybraných českých a polských regionech
Eva Janská, Zdeněk Čermák: Ukrajinská migrace do Česka (a EU) perspektivou českých a ukrajinských expertů
Lenka Pavelková: Pracovní podmínky migrantů zaměstnaných v domácnostech
Lenka Pavelková (s Alexandrou Seidlovou a Davidem Hánou): Politická geografie ve výuce na středních školách: příklad nerovnoměrného rozvoje

Členové týmu se také účastnili posterové sekce:

Eliška Masná: Vliv mezinárodní migrace rodičů na psychickou a emoční pohodu, hodnotovou orientaci a migrační aspirace dětí: případová studie vysokoškolských studentů v Moldavsku
Aneta Seidlová: (Ne)očekávané dopady rozvojové pomoci na migraci ve vybraných regionech Etiopie
Jonáš Suchánek: Geografie nativismu 90. let a nyní

Sborník abstraktů najdete ZDE.