V říjnu 2022 byl zakončen výzkumný projekt „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (TAČR) realizovaný pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s kolegy z Etnologického ústavu AV ČR, NUVIT a Czexpats in Science. Výzkumný projekt hledal odpovědi na otázky: Kdo jsou současní čeští krajané? Jaké mají vazby na ČR? Co potřebují od českého státu a jak mohou a chtějí být pro Česko přínosem?
Hlavní poznatky budou prezentovány a diskutovány na závěrečném semináři, který se uskuteční ve středu 23. 11. 2022 od 14.00 hodin v Poslanecké sněmovně (místnost Dagmar Burešové, A106). Srdečně zveme všechny zájemce! Na seminář je nutné se přihlásit do 21. 11. na e-mailové adrese belorr@psp.cz.
Podrobnosti o semináři, výzkumné zprávy a shrnutí hlavních poznatků výzkumu naleznete na webu projektu. Program najdete přímo TADY.

Součástí projektu byl pilotní návrh komunikačního portálu krajana pro snadnější komunikaci s českými úřady. Portál najdete TADY.