20202022  Projekt TAČR: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky, č. TITBMZV919, hlavní řešitel za UK Eva Janská

O projektu:

Projekt TA ČR se zabývá tématem krajanů – Čechů, kteří žijí v zahraničí. Krajané jsou často ve svém vztahu k České republice velice aktivní. Například české školy v zahraničí již dlouhá léta budují české komunity v mnoha městech po Evropě, USA, ale i třeba v Austrálii. Chceme vědět, kdo krajané jsou, jaké mají vazby na ČR a jakou podporu by ideálně potřebovali od českého státu, se v čase vyvíjí. Někteří krajané se třeba chtějí do ČR vrátit, jiní především chtějí, aby jejich děti znaly českou kulturu. Naším cílem je najít odpovědi na tyto i další otázky a na jejich základě zformulovat doporučení pro další krajanskou politiku ČR.

Web projektu: https://www.cestikrajane.cz/

Členové výzkumného týmu:

Náš tým je složený ze tří organizací:

1) tým Geomigrace při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se spolupracovníky Czexpats in Science , z. s. (http://czexpatsinscience.cz/)

členové týmu Geomigrace, kteří se účastní projektu:

doc. RNDr. Eva Janská, Ph. D.

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Kristýna Janurová, M.A.

2) tým Etnologického ústavu  Akademie věd, v. v. i. (http://www.eu.avcr.cz/cs/)

3) NUVIT, z. ú. – Národní ústav pro výzkum inovativních technologií (http://nuvit.cz/)

Průběh výzkumu:

Krajanskou problematiku zkoumáme kvantitativně, pomocí dotazníků určených stovkám krajanů, ale i kvalitativně, pomocí hloubkových rozhovorů a malých skupinových diskuzí s vybranými krajany a zástupci krajanských organizací, např. českých škol a spolků v zahraničí. Zároveň je pro sběr dat klíčový i tento internetový portál: na těchto stránkách pravidelně naleznete ankety a možnosti, jak se do našeho výzkumu zapojit. Tyto stránky by se měly v budoucnu stát základem interaktivní komunikace mezi krajany a ČR.

Náš výzkum bude ukončen v roce 2022 workshopem pro krajany a státní správu ČR. Také sepíšeme výzkumné zprávy, které předáme Ministerstvu zahraničních věcí ČR, a vytvoříme databázi kontaktů na krajany, kteří aktuálně žijí v zahraničí.

Kdo nám úkol zadal:

Projekt vyšel z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí ČR a jedná se o tzv. aplikovaný výzkum. Hledáme tedy odpovědi na konkrétní otázky, které ministerstvo zajímají. Zároveň jsme ale otevření podnětům, které vyvstanou v průběhu výzkumu. Především nás zajímá, co si o tématu myslí komunita, kterou zkoumáme, tedy krajané. Pokud jste krajanem, neváhejte se zapojit.