Mgr. Ekaterina Kokkalou

E-mail: ekaterinakokkalou@gmail.com

Hlavní výzkumné zaměření: integrace, participace, mladí migranti

 

Publikace - články

DRBOHLAV, D. (2003): Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force). International Migration Review, Vol. 37, No. 1, pp 194-224.

DRBOHLAV, D. – DZÚROVÁ, D.: „Where Are They Going?“ (2007): Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration, Vol. 45, No. 2, pp. 1-25.

DRBOHLAV, D. (2011): Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie, roč. 116, č. 4, str. 401-421.

DRBOHLAV, D. ŠTYCH, P., DZÚROVÁ, D. (2013): Smuggled versus Not-smuggled across the Czech Border. International Migration Review, Vol. 47, No. 1, pp. 207-238.

Drbohlav. D., Dzúrová, D. (2017): „Social Hazards as Manifested Workplace Discrimination and Health (Vietnamese and Ukrainian Female and Male Migrants in Czechia). Int. J. Environ. Res. Public Health, 14, 1207, pp. 1-16; doi:10.3390/ijerph14101207

Publikace - kapitoly v knihách

DRBOHLAV, D. (1996): The Probable Future of European East-West International Migration – Selected Aspects. In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain; Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends. Carter, F.W., Jordan, P., Rey V. (Eds.). Wiener Osteuropa Studien 4. Frankfurt am Main, Peter Lang Company, str. 269 – 296.

DRBOHLAV, D. – ČERNÍK, J. – DZÚROVÁ, D. (2005):  Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries; Country Report on the Czech Republic. In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries, Vienna, International Organization for Migration (IOM), pp. 51-99. 

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L. (2010): Czech Republic: Irregular Migration – „Old Wine in New Bottles“. In: Irregular Migration in Europe, Myths and Realities. Triandafyllidou, A. (ed.). Farnham, Burlington, Ashgate Publishing Limited 2010, pp. 71-92.

DRBOHLAV, D.: (2012): Patterns of Immigration in the Czech Republic, Hungary and Poland; A Comparative Perspective. In: European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications, M. Okolski (ed.). Amsterdam, Amsterdam University Press (IMISCOE Research), pp. 179-209.

DRBOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M. (2014): The Propbable Future Development of International Migration from Ukraine, Moldova and Belarus to Visegrad countries and the European Union – The Delphi method (The Search for „Subjective Objectivity“). In: Forecasting Migration between The EU, V4 and Eastern Europe; Impact of Visa Abolition. Jaroszewicz, M., Lesinska, M. (eds). Warsaw, Centre for Eastern Studies, pp. 20-53.

Monografie

DRBOHLAV, D.: Migration Trends in Selected EU Applicant Countries; Volume II – The Czech Republic; “The Times They Are A-Changin”. (European Commission Project: “Sharing Experience: Migration Trends in Selected Applicant Countries and Lessons Learned from the New Countries of Immigration in the EU and Austria). Vienna, International Organization for Migration (IOM) 2004.

DRBOHLAV, D. – KALVODA, J. – VOŽENÍLEK, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc, Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc 2004.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z.: Irregular and Informal Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. International Migration Papers 91. Geneva, Interational Labour Organization 2009.

 DRBOHLAV, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum 2008.

Drbohlav, D., Medová, L., Čermák, Z., Janská, E., Čermáková, D., Dzúrová, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha. Sociologické nakladatelství (SLON).

GRABOWSKA-LUSINSKA, I., DRBOHLAV, D., HARS, A., (eds.) (2011): Immigration Puzzles; Comparative Analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after Joining the EU. Saarbrücken, LAP Lambert Academic Publishing.

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace-remitence – (rozvoj). Praha, Nakladatelství Karolinum.

Odkazy

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/drbohlav

 

https://scholar.google.cz/citations?user=ESuxi_UAAAAJ&hl=cs

https://www.researchgate.net/profile/Dusan_Drbohlav2

Profesní zkušenosti
  • Roční stipendijní pobyt na Katolické univerzitě Lovaň (Belgie) (1992/1993);
  • Roční stipendijní pobyt v rámci Fulbright nadace na California State University, Los Angeles (USA) (1999/2000).
Vyučované předměty
  • Mezinárodní migrace,
  • Migrace a rozvoj,
  • Odborný seminář z Globálních migračních a rozvojových studií, Sociální geografie,
  • Ekologie člověka a populační rozvoj
Členství v organizacích
  • Člen “Rady ředitelů” v síti IMISCOE (www.imiscoe.org);
  • člen Malé a Velké vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK,
  • člen Rady Sociologického ústavu AV ČR v.v.i.;
  • člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity