assist. prof. Milan Lupták

assist. prof. Milan Lupták

E-mail: luptakm@seznam.cz

Main research interests: migration from Ukraine, survey analysis 

 

Published articles (selection)

HASMAN, J., LUPTÁK, M. (2016): Faktory ovlivňující volbu cílové země uprchlíků. Geografické rozhledy, 25,  3, 2–4.

SVOBODOVÁ, L., MLEZIVOVÁ, I., LUPTÁK, M. (2016): „Pull“ faktory v současné migrační vlně do zemí EU. Auspicie, zvláštní číslo 5, 95–100

Book chapters (selection)

ČERMÁK, Z., LUPTÁK, M. (2015): Socioekonomický a demografický kontext česko-ukrajinské migrace. In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj). Karolinum, Praha, 53–65.

Monographs (selection)

LUPTÁK, M., LUPTÁKOVÁ, M. (2013). Mezinárodní migrace: pohledy a nadhledy. Pavel Mervart, Červený Kostelec.

LUPTÁK, M., PROROK, V. (2011): Politické ideologie a teorie: od starověku po rok 1848. Aleš Čeněk, Plzeň.

Personal profiles

Professional experience
  • 1990 onwards assistant professor at the Department of Political Science, University of Economics 
Teaching
Membership