PhDr. Milan Lupták, CSc.

PhDr. Milan Lupták, CSc.

E-mail: luptakm@seznam.cz

Hlavní výzkumné zaměření: migrace z Ukrajiny, analýza výsledků terénních šetření

 

Články (výběr)

HASMAN, J., LUPTÁK, M. (2016): Faktory ovlivňující volbu cílové země uprchlíků. Geografické rozhledy, 25,  3, 2–4.

SVOBODOVÁ, L., MLEZIVOVÁ, I., LUPTÁK, M. (2016): „Pull“ faktory v současné migrační vlně do zemí EU. Auspicie, zvláštní číslo 5, 95–100.

Kapitoly v knihách (výběr)

ČERMÁK, Z., LUPTÁK, M. (2015): Socioekonomický a demografický kontext česko-ukrajinské migrace. In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj). Karolinum, Praha, 53–65.

Monografie (výběr)

LUPTÁK, M., LUPTÁKOVÁ, M. (2013). Mezinárodní migrace: pohledy a nadhledy. Pavel Mervart, Červený Kostelec.

LUPTÁK, M., PROROK, V. (2011): Politické ideologie a teorie: od starověku po rok 1848. Aleš Čeněk, Plzeň.

Osobní profily
Profesní zkušenosti
  • Od roku 1990 odborný asistent katedry politologie Vysoké školy ekonomické v Praze.
Vyučované předměty
Členství v organizacích