assoc. prof. Eva Janská

assoc. prof. Eva Janská

Phone number: 00 420 221 95 1396

Address: Albertov 6, Praha 2, room no. 348

E-mail: ejanska@natur.cuni.cz

Main research interests: international migration, migrant integration, Latin America

Published articles (selection)

JANSKÁ E., BERNARD J. (2018): Mobility and Assimilation of Immigrants: Variations in Migration Patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 26, 244–254. 

JANSKÁ E., BERNARD J. (2015): Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů v Česku. Geografie: Sborník České geografické společnosti, 120, 585–602. 

JANSKÁ E., ČERMÁK Z., WRIGHT R. (2014): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place, 20, 680–693.

Book chapters (selection)

JANSKÁ, E. , JANUROVÁ, K. (2020): Diaspora Policies and Social Protection in Czechia. In: Lafleur, J.-M., Vintila, D. (eds): Migration and Social Protection in Europe and Beyond: Comparing Consular Services and Diaspora Policies. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, 123–141. 

SVOBODOVÁ, A., JANSKÁ, E. (2016): Identity Development Among Youth of Vietnamese Descent in the Czech Republic. In: Seeberg M., Goździak E. (eds) Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, 121–137.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z. (2015): O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (Příklad ukrajinských migrantů v Praze). In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku: Migrace – remitence – (rozvoj). Karolinum, Praha, 69–96.

JANSKÁ E. (2014): Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21.století. In: Vlková Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.): Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 137–156.

Monographs (selection)
Personal profiles

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/ejanska

https://scholar.google.com/citations?user=QvvPZowAAAAJ&hl=en

Professional experience
  • 2016 Visiting scholar, ÖAW (Institute for Urban and Regional Research/Austrian Academy of Sciences), Vienna, Austria
  • 1995 Exchange student programme, Monash University, Melbourne, Australia, Faculty of Arts
Current research projects

2020–2022 Technological Agency of the Czech Republic project: New approaches to the coordination of diaspora policy

2018–2020 Technological Agency of the Czech Republic project: Managing migration with a special focus on Ukraine as a tool for reducing the workforce deficit and increasing the competitiveness of Czech industry

Membership

Monograph Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2) has been published

Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2) is a brand new monograph edited by Michel Lafleur and Daniela Vintila. In the volume, you can find a chapter by Eva Janská and Kristýna Janurová entitled Diaspora Policies, Consular Services and Social...

IOM Summer School on Migration Studies 2020

The IOM Summer School on Migration Studies is held in Prague from August 24 to August 28, 2020, in cooperation with our research centre. Among the speakers, you can find Dušan Drbohlav and Eva Janská, the members of our team. This year, it is possible to follow the...

Annual IMISCOE conference

The annual IMISCOE conference was held between June 26 and June 28, 2019, in Malmö, Sweden. Members of our team presented the following contributions: Eva Janská, Zdeněk Čermák, Dušan Drbohlav: Transnational lives of labour migrants as a factor of their integration...

Mobility and the assimilation of immigrants: Variations in migration patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic

New article Mobility and the assimilation of immigrants: Variations in migration patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic by Eva Janská and Josef Bernard. The article deals with mobility of Ukrainian and Vietnamese immigrants within Czechia. The...