doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.

Telefon: 00 420 221 95 1396

Adresa kanceláře: Albertov 6, Praha 2, místnost č. 348

E-mail: ejanska@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: mezinárodní migrace, integrace migrantů, Latinská Amerika

Články (výběr)

JANSKÁ, E., HASMAN, J., ČERMÁK, Z. (2020): How Transnational Migrants Integrate: The Case of Moldovans Living in Czechia and Italy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 56(6).

JANSKÁ E., BERNARD J. (2018): Mobility and Assimilation of Immigrants: Variations in Migration Patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 26, 244–254. 

JANSKÁ, E., PAUKNEROVÁ, K.,  KOROPECKÁ, M. (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants. Tijds. voor econ. en soc. geog, 108(5), 656–668.

JANSKÁ E., BERNARD J. (2015): Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů v Česku. Geografie: Sborník České geografické společnosti, 120, 585–602. 

JANSKÁ E., ČERMÁK Z., WRIGHT R. (2014): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place, 20, 680–693.

 

Kapitoly v knihách (výběr)

JANSKÁ, E. , JANUROVÁ, K. (2020): Diaspora Policies and Social Protection in Czechia. In: Lafleur, J.-M., Vintila, D. (eds): Migration and Social Protection in Europe and Beyond: Comparing Consular Services and Diaspora Policies. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, 123–141. 

SVOBODOVÁ, A., JANSKÁ, E. (2016): Identity Development Among Youth of Vietnamese Descent in the Czech Republic. In: Seeberg M., Goździak E. (eds): Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, 121–137.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z. (2015): O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (Příklad ukrajinských migrantů v Praze). In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku: Migrace – remitence – (rozvoj). Karolinum, Praha, 69–96.

JANSKÁ E. (2014): Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21.století. In: Vlková Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.): Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 137–156.

 

Monografie (výběr)
Osobní profily

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/ejanska

https://scholar.google.com/citations?user=QvvPZowAAAAJ&hl=en

Profesní zkušenosti
  • 2016 hostující profesor, ÖAW (Institute for Urban and Regional Research/Austrian Academy of Sciences), Vídeň, Rakousko
  • 1995 studijní pobyt, Monash University, Melbourne, Austrálie, Faculty of Arts
Členství v organizacích
  • výzkumná síť IMISCOE

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

Právě teď, od 7. do 9. července 2021 probíhá 18. výroční konference prestižní výzkumné sítě IMISCOE (online). Konference se účastní i členové našeho týmu s následujícími příspěvky: Dušan Drbohlav a Dagmar Dzúrová: Social remittances and interpersonal communication...

Jak úspěšné integrovat cizince do pracovního kolektivu a společnosti

V časopise Spektrum, který vydává Svaz průmyslu a dopravy České republiky, vyšel článek Evy Janské s názvem Jak úspěšné integrovat cizince do pracovního kolektivu a společnosti. Článek vychází z výzkumu potenciálu migrace z Ukrajiny pro český průmysl. Článek najdete...

Vyšla monografie Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2)

Právě vyšla monografie Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2), jejímiž editory jsou Michel Lafleur a Daniela Vintila. V publikaci najdete kapitolu Evy Janské a Kristýny Janurové s názvem Diaspora Policies, Consular Services and Social...

Výroční konference České geografické společnosti

Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující: Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických...

Letní škola migračních studií 2020

V týdnu od 24. 8. 2020 probíhá v Praze Letní škola migračních studií, kterou organizuje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve spolupráci s naším výzkumným centrem. Z členů našeho týmu najdete mezi přednášejícími Dušana Drbohlava a Evu Janskou. Letošní ročník je...

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

Ve dnech 26. až 28. 6. 2019 se ve švédském Malmö konala výroční konference výzkumné sítě IMISCOE, které je Geomigrace členem. Náš tým se zúčastnil s následujícími příspěvky: Eva Janská, Zdeněk Čermák, Dušan Drbohlav: Transnational lives of labour migrants as a factor...

Mobility and the assimilation of immigrants: Variations in migration patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic

V Moravian Geographical Reports 4/2018 vyšel článek Evy Janské a Josefa Bernarda s názvem Mobility and the assimilation of immigrants: Variations in migration patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic. Článek se věnuje stěhování migrantů z Ukrajiny a...