Osmdesát studentů z více než čtyřiceti zemí se od 14. srpna do 20. srpna 2022 zúčastnilo Letní školy migrace a rozvoje (Summer School on Migration and Development), kterou zorganizoval tým Geomigrace s podporou evropské mezinárodní sítě pro výzkum migrace a integrace IMISCOE. Účastníci diskutovali různé aspekty migrace a rozvoje, včetně cílů udržitelného rozvoje, které se mezinárodní společenství v rámci OSN zavázalo splnit do roku 2030. Kromě lektorů z Přírodovědecké fakulty UK (Dušan Drbohlav, Eva Janská, Josef Novotný) se v roli přednášejících představily významné zahraniční osobnosti migračního výzkumu i výuky – klíčové přednášky měli Marie Price (George Washington University), Tanja Bastia (University of Manchester) a Brenda Yeoh (National University of Singapore). Účastníci také diskutovali o vlastním výzkumu a samozřejmě navazovali důležité kontakty s kolegy z celého světa.