Mgr. Dita Čermáková, Ph.D.

Mgr. Dita Čermáková, Ph.D.

Telefon: 00420 221951387

Adresa kanceláře: Albertov 6, Praha 2

E-mail: dita@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: mezinárodní migrace obyvatel, ekonomické aktivity migrantů, etnická ekonomika, geografické rozmístění migrantů (mobilita migrantů), sociální integrace cizinců (pracovní trh, bydlení, residenční segregace), etnicky diverzifikované lokality (čtvrti), hodnoty migrantů

Články (výběr)

ČERMÁKOVÁ, D., LEONTIYEVA, Y.  (2017) “I do not Mind Immigrants: It is Immigration that Bothers me”: The Inconsistency of Immigration Attitudes in Europe. Geografie, 122, 4, 500–525. 

DRBOHLAV, D., ČERMÁKOVÁ, D. (2016): “A New Song or Evergreen…?” The Spatial Concentration of Vietnamese Migrants’ Businesses on Prague’s Sapa Site. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 41, 4, 427–447.

ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Podnikání cizinců v Česku: vliv struktury příležitostí. Geografie, 116, 4, 440–461.

ČERMÁKOVÁ, D., NEKORJAK, M. (2009): Ukrainian Middleman System of Labour Organization in the Czech Republic Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100, 1, 33–43.

Monografie (výběr)

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), Praha. 

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (2009): Irregular and Informal Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. International Migration Papers 91. Interational Labour Organization, Geneva. 

Osobní profily

https://scholar.google.com/citations?hl=cs&user=mW20HFYAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Dita_Cermakova

Profesní zkušenosti
  • 2015–dosud Sociologický ústav AV ČR
  • 2006 letní škola Immigration in Europe, University of Milano, Faculty of Political Sciences
  • 2005 University of Amsterdam, Institute of Migration and Ethnic Studies
Vyučované předměty
Členství v organizacích

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

Ve dnech 26. až 28. 6. 2019 se ve švédském Malmö konala výroční konference výzkumné sítě IMISCOE, které je Geomigrace členem. Náš tým se zúčastnil s následujícími příspěvky: Eva Janská, Zdeněk Čermák, Dušan Drbohlav: Transnational lives of labour migrants as a factor...