V Moravian Geographical Reports 4/2018 vyšel článek Evy Janské a Josefa Bernarda s názvem Mobility and the assimilation of immigrants: Variations in migration patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic. Článek se věnuje stěhování migrantů z Ukrajiny a Vietnamu na území Česka. Článek je ke stažení ZDE.