V časopise International Migration Review vyšel nový článek Jiřího Hasmana a Ivany Křížkové s názvem Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities: Comparative Analysis of Sydney, Barcelona, and Prague. Článek na základě komparativní analýzy tří odlišných imigračních měst testuje teorie prostorové a segmentované asimilace. Je založen na podrobném výzkumu prostorového rozmístění všech významných migračních skupin v těchto městech za použití moderních kvantitativních metod, jako je prostorová autokorelace či hodnocení prostorové příbuznosti migračních skupin. Výsledky analýz ukazují, že při hodnocení prostorové inkorporace imigrantů je nutno zohlednit nejen specifika jednotlivých migračních skupin a cílových měst, ale i jejich vzájemné působení. Článek najdete ZDE