prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc

Adresa kanceláře: Albertov 6, Praha 2, místnost č. 224

E-mail: dzurova@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: zdravotní stav migrantů

Články (výběr)

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2020): Social Remittances upon Closer Examination: Moldovan Migrants in Prague, Czechia and Turin, Italy. Problems of Post-Communism.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2017): Social Hazards as Manifested Workplace Discrimination and Health (Vietnamese and Ukrainian Female and Male Migrants in Czechia). Int. J. Environ. Res. Public Health, 14, 1207, 1–16.

DZÚROVÁ, D., DRBOHLAV, D. (2014): Gender Inequalities in the Health of Immigrants and Workplace Discrimination in Czechia. BioMed Research International, 2014.

DZÚROVÁ, D., WINKLER, P., DRBOHLAV, D. (2014): Immigrants’ Access to Health Insurance: No Equality without Awareness.  Int. J. Environ. Res. Public Health,11, 7, 7144–7153.

MALMUSI, D., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., PALENCIA, L., BORRELL, C. (2014): Inequalities in Healthcare Access by Type of Visa in a Context of Restrictive Health Insurance Policy: the Case of Ukrainians in Czechia. International Journal of Public Health, 59, 5, 715–719.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): „Where Are They Going?“ Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration, 45, 2, 1–25.

Kapitoly v knihách (výběr)

DRBOHLAV, D., ČERNÍK, J., DZÚROVÁ, D. (2005):  Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries; Country Report on the Czech Republic. In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries. International Organization for Migration (IOM), Vienna, 51–99.

Monografie (výběr)

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), Praha. 

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (2009): Irregular and Informal Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. International Migration Papers 91. Interational Labour Organization, Geneva. 

Osobní profily

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/dzurova

 

https://scholar.google.cz/citations?user=ESuxi_UAAAAJ&hl=cs

https://www.researchgate.net/profile/Dagmar_Dzurova2

https://orcid.org/0000-0003-0530-4997

Profesní zkušenosti
  • 2002–2003 Roční post-doktorský pobyt University of California, Berkeley, School of Public Health, USA
  • 2002 senior research fellow, Dept. of Epidemiology and Public Health, University College London, Velká Británie
  • 1998–2001, 2003–2008 externí pracovník, Psychiatrické centrum Praha 
  • 1998–2003 člen Steering Committee, European Science Foundation, programme Social Variations in Health
Aktuálně řešené projekty

UNCE UK (2018–2023): Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje

2018–2020  Projekt TAČR: Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Členství v organizacích
  • Členka Malé a Velké vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
  • Členka Vědecké rady Fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno

Výroční konference České geografické společnosti

Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující: Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických...

Social Remittances upon Closer Examination: Moldovan Migrants in Prague, Czechia and Turin, Italy

Právě vyšel nový článek Dušana Drbohlava a Dagmar Dzúrové s názvem Social Remittances upon Closer Examination: Moldovan Migrants in Prague, Czechia and Turin, Italy. Článek se zabývá sociálními remitencemi - jedním z našich hlavních výzkumných témat. Článek...