Eva Janská přispěla jako konzultant do projektu CENTRAL (Children of expatriates and keeping their mother tonguen) Annual Theme (UK Praha) týkajícího se vzdělávání v češtině jako jazyku zděděném v české diaspoře svými zkušenostmi, které získala během realizace grantů k mapování české diaspory (TAČR a GAČR). Z tohoto důvodu je rovněž ve jmenovaném zdroji zmíněna. Podcast připravil Ústav bohemistických studií FF UK pod vedením Mgr. M. Boccou Kestřánkové, Ph.D. K celkovému obsahu podcastu se vyjadřuje MZV slovy: „Mezi hlavními výzvami je zmíněna např. absence specifických učebních osnov pro české školy v zahraničí, které by sloužily jako důležité vodítko nejen pro školy v zahraničí, ale i pro ty kmenové v ČR při uznávání vzdělání a rozdílových zkoušek. Podcast oceňuje podpůrné kroky státu v oblasti (mimo jiné finanční podpora smluvních škol, vysílání lektorů a učitelů českého jazyka do zahraničí atd.), nicméně upozorňuje na potřebu pracovat na ucelené systémové podpoře výuky českého jazyka v diaspoře.“ Kompletní výstupy projektu (tedy podcasty týkající se situace v ČR, Polsku a Maďarsku) naleznete na stránkách Ústavu bohemistických studií FFUK nebo jsou zveřejněny na webových stránkách MZV ČR a MŠMT ČR. Přímý odkaz je TADY.