Právě probíhá sběr dat o životě a potřebách Čechů žijících v zahraničí formou dotazníkového online šetření.
Dotazníkové šetření realizuje Geomigrace v rámci výzkumného projektu „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ pro potřeby MZV ČR s kolegy z Etnologického ústavu AV ČR, Czexpats in Science a NUVIT.
Cílem výzkumu je lépe poznat osobní zkušenosti českých migrantů s životem v zahraničí a zmapovat, jaké mají Češi žijící v zahraničí vazby na Českou republiku, jak komunikují s českými úřady a co od českého státu potřebují. Výsledky projektu budou sloužit ke zlepšení české krajanské politiky.
Odpovědi jsou anonymní a bude s nimi zacházeno důvěrně, v souladu se základními etickými pravidly společenskovědního výzkumu. Vyplnění dotazníku zabere 30-35 minut. Jako poděkování je pro respondenty připravena unikátní knihovna publikací týkající se problematiky české diaspory.
Pokud máte české občanství nebo české kořeny a žijete (převážně) v zahraničí, prosím zapojte se NA TOMTO ODKAZE.
Web projektu je zde: https://www.cestikrajane.cz/
Předem děkujeme za účast i za případné sdílení mezi vaše známé a příbuzné.