V Sociologickém časopise vyšel nový článek Ondřeje Valenty a Marie Jelínkové s názvem Pojetí integrace migrantů v ČR perspektivou podpory stanovených priorit. Článek se věnuje komplexní analýze financování integrace migrantů v ČR mezi lety 2010-2019 a zjišťuje, z jakých zdrojů byla integrace financována a především do kterých prioritních oblastí Koncepce integrace cizinců byly tyto zdroje alokovány. Článek je k dispozici na ZDE.