V aktuálním čísle časopisu Geografické rozhledy vyšel článek Dušana Drbohlava a Lenky Pavelkové s názvem Pandemie covidu-19 a mezinárodní migrace. Jde o přehled existujících i potenciálních dopadů pandemie a souvisejících opatření na mezinárodní migraci. Vzhledem k mnoha otevřeným otázkách do budoucna může článek vhodně posloužit ve výuce jako podklad pro skupinovou diskuzi. Článek najdete ZDE.