20222024  Projekt GAČR: Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí, č. 22-08304S, hlavní řešitel Eva Janská

O projektu:

Tento projekt má významné teoretické a praktické uplatnění: z teoretického a metodologického hlediska zkoumá vztah konceptů (české) diaspory vs. transnacionalismus a jaké klíčové faktory mohou vysvětlit vztahy migrantů/krajanů k mateřské zemi. Z aplikovaného hlediska bude formulována možnost rozvíjet nové politiky vůči Čechům v zahraničí a vztahy mezi Čechy v zahraničí a Českou republikou. Kromě toho mají nová data a navazující výzkum potenciál posunout naše teoretické chápání vztahu mezi transnacionalismem, fází migrace a integrací s ohledem na prostorové rozložení a typy členů diaspory.

Web projektu: https://www.cestikrajane.cz/

Členové výzkumného týmu:

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Eva Janská, Ph. D.

Členové týmu z Geomigrace: 

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Kristýna Janurová, M.A.

Externí členové týmu: 

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

Mgr. Veronika Beranská, PhD.

JUDr. Olga Löblová

PhDr. Markéta Doležalová

Hlavní výzkumné cíle projektu:

1. Přispět k reflexi konceptů transnacionalismu a diaspory

2. Prohlubovat znalosti o vazbách mezi zeměmi původu a cílovými v závislosti na vybraných proměnných

3. Navrhnout možná zlepšení jak lépe zúročit potenciál české diaspory v samotném Česku