AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

Nová kniha „Transnational trajectories and diaspora policies“

Nová kniha „Transnational trajectories and diaspora policies“

Kniha vyšla v nakladatelství Karolinum a podílel se na ní mezinárodní kolektiv autorů pod vedením doc. Evy Janské z Katedry sociální gegrafie a regionálního rozvoje. Na příkladech České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska zkoumá tato kolektivní monografie politiku...

Dušan Drbohlav spoluautorem kapitoly o migraci v antropocénu

Dušan Drbohlav je spoluautorem kapitoly Global Change and Human Mobility in the Anthropocene v knize Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography (editoři Jerzy Bański a Michael Meadows). Kapitola přibližuje novou éru tohoto století, ve které...

Česká a slovenská diaspora ve světě

Eva Janská je spoluautorkou čerstvého článku o české a slovenské diaspoře a také o krajanských politikách české a slovenské vlády. Článek vyšel v posledním čísle Geografických rozhledů, jehož hlavním tématem je Slovensko. Informace o článku najdete...

Výzkum volebních vzorců populistických radikálně pravicových stran

Výzkum volebních vzorců populistických radikálně pravicových stran

Členové týmu Geomigrace Jonáš Suchánek a Jiří Hasman publikovali další článek, kde se zabývají volební podporou populistických radikálně pravicových stran jakožto jedním z důsledků stereotypizace postojů k migraci. Hlavním výstupem článku, který zveřejnil časopis...

OSTATNÍ AKTUALITY

Zapojte se do dobrovolnictví v zahraničí

Informace z ADRA Česko: Mezi lety 2024 a 2026 mohou mladí lidé ve věku 18 až 35 let vyjet skrz ADRA Česko nebo ADRA Slovensko na humanitární dobrovolnictví do Srbska, Ugandy a Zambie. Zájemci se musí registrovat na portálu Evropského sboru solidarity a projít několika...