Geografia na vzostupe?: Sjezd České geografické společnosti v Bratislavě

10. září 2018 - Ve dnech 4. až 6. září 2018 se v Bratislavě uskutečnil sjezd České geografické společnosti a Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Účastnili se ho i členové týmu Geomigrace s následujícími příspěvky:
 
Dušan Drbohlav, Dagmar Dzúrová, Zdeněk Čermák, Eva Janská: Social remittances of Moldovans staying in Czechia  
Zdeněk Čermák, Eva Janská: Ekonomická situace Moldavanů v Česku jako faktor integrace do majoritní společnosti
Lenka Pavelková: Migrace do Česka - Uklízečkou bez perspektivy?
Dagmar Dzúrová (s Michalou Lustigovou): Nerovnosti ve zdraví v evropských regionech
Jiří Hasman (s Kryštofem Maternou a Davidem Hánou): Akvizice průmyslových podniků a jejich vztah s regionální identitou - příklad pivovarnictví střední Evropy
 
Celý program konference najdete ZDE

Nový článek Kristýny Janurové: The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in the UK

6. září 2018 - V Sociologickém časopise vyšel článek Kristýny Janurové s názvem The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in the UK. Autorka v něm na základě hloubkových rozhovorů analyzuje způsob, jakým si čeští migranti v Británii vytvářejí (či nevytvářejí) domov v nové zemi a jaké jsou jejich vztahy k Česku. Článek je ke stažení ZDE

Tým Geomigrace se zúčastnil konference IMISCOE v Barceloně

20. července 2018 - Členové týmu Geomigrace se zúčastnily konference výzkumné sítě IMISCOE, která se konala od 2. do 4. července 2018 v Barceloně. Tým zde představil dosavadní výsledky projektu GAČR "Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) - výzkum migračních a integračních vzorců, finančních a sociálních remitencí". Konference se také účastnili partneři projektu z italského Turína. 

Více informací o projektu najdete ZDE. Stránky konference naleznete ZDE

Nový článek o uplatnění vzdělání migrantů na českém trhu práce

13. května 2018  - Vychází nový článek Ondřeje Valenty a Dušana Drbohlava na téma uplatnění vzdělání zahraničních migrantů na českém trhu práce a jejich pracovních trajektoriích. Článek nazvaný "Míra (ne)využití vzdělávacího potenciálu v ČR" si můžete přečíst v druhém čísle časopisu FÓRUM sociální politiky. Článek zatím není přístupný on-line. 

Členové týmu navštívili Moldavsko

30. dubna 2018 - Členové týmu Geomigrace navštívili ve dnech 25. 4. až 29. 4. 2018 Moldavsko. Návštěva proběhla v rámci projektu zaměřeného na sociální remitence moldavských migrantů v Česku a Itálii (více informací ZDE). V rámci návštěvy se tým zaměřil na aktivity migrantů, kteří se vrátili ze zahraničí do Moldavska - například podnikatelské aktivity či aktivity prospěšné širší komunitě. Během návštěvy členové týmu setkali s několika starosty obcí a mnoha bývalými migranty. V neposlední řadě proběhla také schůzka celého projektového týmu, včetně italských a moldavských členů. 
 

Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 4. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

24. dubna 2018 - Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 4. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace.

Do soutěže bylo přihlášeno 6 prací:

 

Martina Burešová: Rámování islamofobních kolektivních aktérů v ČR a jejich obrazy nepřítele. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

 

Tereza Dubenská: Role náboženství v postmigrační realitě Rumunů v české společnosti. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

 

Radim Hueber: Územní azyl. Právnická fakulta, Univerzita Karlova

 

Ekaterina Ignatyeva: Ruští imigranti v Praze: koncentrace, integrace, soužití. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

 

Hana Šobáňová: „Normální lidi jezdí na líbánky, my jsme jezdili na cizineckou policii.“: Analýza reflektované zkušenosti s binacionálním sňatkem. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

 

Sofiya Yudenko: Formální dobrovolnictví rusky mluvících cizinců v České republice a zkušenost zapojení se do místní společnosti. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

 

V tomto ročníku bylo rozhodnuto neudělit první místo. Na děleném druhém místě skončily Martina Burešová a Ekaterina Ignatyeva, třetí místo obsadil Radim Hueber.

 

Děkujeme za účast v soutěži. Oceněným blahopřejeme!

 

Předání cen proběhne v rámci studentské konference New Wave 31. 5. 2018 od 13.30, kdy vítězové budou mít možnost své práce prezentovat.

V Geografických rozhledech vyšel článek Kristýny Janurové a Lenky Pavelkové o migraci jako tématu výuky zeměpisu

20. dubna 2018 - V aktuálním čísle časopisu Geografické rozhledy najdete také článek Kristýny Janurové a Lenky Pavelkové s názvem "Česko jako malá laboratoř mezinárodní migrace". Autorky se v něm věnují nejen tématu migrace do Česka, ale rozebírají také přínosy studia tohoto tématu pro další schopnosti žáků - například schopnost dbát na správnou terminologii, vyhledávat si primární zdroje informací či zamýšlet se nad zprávami z médií. Přílohou článku je také zpracovaný pracovní list pro učitele zeměpisu. Další informace najdete ZDE

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

10. března 2018 - Vyhlásili jsme již 4. ročník soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace! Cílem soutěže je podpora mladých odborníků v jejich další činnosti v oblasti mezinárodní migrace a zvýšení všeobecného zájmu o tuto aktuální a důležitou tématiku. 

Nový článek Dušana Drbohlava a kol. na téma vliv církve na migraci z prostředí Gruzie

12. března 2018 - V impaktovaném časopise Geoforum (IF 2,56) vyšel článek Adriana J. Baileyho, Dušana Drbohlava a Josepha Salukvadze. Článek nazvaný Migration and pastoral power through life course: Evidence from Georgia pojednává o významu rolí žen a mužů, rodiny a náboženských organizací v otázkách migrace.

Ocenění knihy Contested Childhoods: Growing Up In Migrancy : Migration, Governance, Identities

14. ledna 2018 - Kniha Contested Childhoods: Growing Up In Migrancy : Migration, Governance, Identities, do které Andrea Svobodová a Eva Janská přispěly kapitolou s názvem Identity Development Among Young of Vietnamese Descent in the Czech Republic, získala ocenění Outstanding Academic  Title pro rok 2017. Prestižní ocenění je každoročně udělováno Asociací amerických knihoven v časopise Choice, který je často uváděn jako nejvýznamnější zdroj pro recenze akademických knih a elektronických médií. Kniha zkoumá specifické procesy migrace, řízení a identity, zahrnující děti a ideu dětství. Ke zkoumání těchto procesů autoři navrhují užití duálního konceptu „sporného dětství” („contested childhood“) a „vyrůstání v migraci” (growing up in migrancy). Kapitola Andrey Svobodové a Evy Janské sleduje dynamiku vývoje identity mezi potomky Vietnamců v Česku. Ukazuje, že tito mladí lidé jsou aktivními činiteli v procesu definování vlastního postavení „mezi dvěma kulturami” a popisuje způsoby, kterým se vymezují proti „připsané“ identitě a vytváří identitu vlastní. 
Knihu je k dispozici zdarma ke stažení (viz odkaz níže). 
Zprávu na stránkách IMISCOE najdete ZDE

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS