Vyhlašujeme 6. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

8. března 2020 - Již po šesté vyhlašujeme soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. Cílem soutěže je podpora mladých odborníků v další činnosti v oblasti mezinárodní migrace a zvýšení všeobecného zájmu o tuto aktuální a důležitou tématiku. Všichni účastníci budou pozváni na migrační seminář, kde vítězové převezmou ceny a budou mít možnost prezentovat výsledky svých prací. 
Podmínky účasti v soutěži: 

 • Soutěže se mohou zúčastnit autoři diplomových/magisterských prací, které byly úspěšně obhájeny v akademických letech 2017/18, 2018/19 a 2019/20. Do soutěže nejsou přijímány práce, které studenti psali v rámci týmu Geomigrace na PřF UK.
 • Téma práce musí souviset s problematikou mezinárodní migrace a/nebo integrace migrantů do majoritní společnosti.
 • Práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 • Práce musí být zaslána elektronicky ve formátu .pdf na adresu: mak@natur.cuni.cz.
 • K diplomové práci
  • přiložte svůj životopis (případně včetně seznamu publikací)
  • kopii oponentského posudku ve formátu .pdf

Přihlášky posílejte do 15. dubna 2020. Výsledky budou zvěřejněny 30. 4. 2020 na našich webových stránkách a na Facebooku. Vyhlášení vítězů proběhne v květnu. 
Odměny a ocenění:

 • 1. místo 3 000 korun
 • 2. místo 2 000 korun
 • 3. místo 1 000 korun

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. | mak@natur.cuni.cz  
Leták ke stažení ZDE

Hostující profesorka Marie D. Price v týmu Geomigrace

5. března 2020 - Tento měsíc (březen 2020) máme čest hostit na naší katedře významnou americkou geografku Marie D. Price z George Washington University, která je světovou odbornicí v oblasti výzkumu mezinárodní migrace, urbánní geografie, mezinárodních vztahů a Latinské Ameriky. Její poznatky z výzkumu a výuky budou moci kolegové i studenti využít na několika plánovaných přednáškách (viz níže), nebo cestou individuální konzultace.
Marie Price je prezidentkou Americké geografické společnosti a profesorkou geografie a mezinárodních vztahů na George Washington University. Spolupracuje rovněž s think-tankem Migration Policy Institute. Ve svém výzkumu se specializuje na Latinskou Ameriku a migraci, především s ohledem na proměny měst, ale také na využívání přírodních zdrojů, přírodní prostředí a regionální rozvoj. Výzkum realizovala v Belize, Mexiku, Venezuele, Bolívii, na Kubě, ale také např. v sub-saharské Africe.
Studenti bakalářských, magisterských i doktorských programů se zájmem o konzultaci se mohou na dr. Price obrátit přímo, a to na e-mail mprice@gwu.edu. V době svého pobytu bude využívat pracovnu č. 210 ve 2. patře v budově Albertov 6.
Všechny zájemce nejen z řad studentů a akademické obce srdečně zveme na přednášky Marie Price:
čtvrtek 12. 3. 2020, v čase 17:20 – 18:50, učebna Levá rýsovna (LR) – Albertov 6
"Transnational migration linkages and their impact on development"
(v rámci kurzu Odborný seminář z Globálních migračních a rozvojových studií)
středa 18. 3. 2020, v čase 14:50 - 16:20, učebna VĚŽ – Albertov 6
"The migration impact on the small sending-region. Case of Valle Alto in the Department of Cochabamba of Bolivia"
(v rámci kurzu Latinská Amerika seminář)
čtvrtek 19. 3. 2020, v čase 14:00 – 17:00, učebna G2 – Albertov 6
"Global Immigrant gateways. Immigrant Inclusion in Cities"
 (v rámci doktorandského kolokvia Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje)
 
Užitečné odkazy:
Profil na webu Department of Geography, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
Profil na webu Migration Policy Institute
Profil na webu American Geographical Society
Pro více informací kontaktujte doc. Evu Janskou: eva.janska@natur.cuni.cz

Dušan Drbohlav hostem pořadu Horizont

22. 12. 2019 - Dušan Drbohlav byl opět hostem Jakuba Szántó v pořadu Horizont. Tentokrát diskutovali možnosti zaměstnávání migrantů a nedostatek pracovních sil. Pořad najdete ZDE, profesor Drbohlav mluví od 38. minuty. 

 

Dušan Drbohlav hostem pořadu Horizont

7. října 2019 - Dušan Drbohlav byl hostem Jakuba Szántó v pořadu Horizont. Tématem byla aktuální situace v Sýrii a její vliv na migraci do Turecka a Evropy. Pořad je ke shlédnutí ZDE (od 15. minuty). 

 

  

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

4. července 2019 - Ve dnech 26. až 28. 6. 2019 se ve švédském Malmö konala výroční konference výzkumné sítě IMISCOE, které je Geomigrace členem. Náš tým se zúčastnil s následujícími příspěvky: 
Eva Janská, Zdeněk Čermák, Dušan Drbohlav: Transnational lives of labour migrants as a factor of their integration into the receiving society. The case of Moldovans in Czechia and Italy.
Dita Čermáková, Lenka Pavelková, Dušan Drbohlav: Social remittances – quantitative approach: Who could stand out behind social remittances? 
Oficiální stránky konference najdete ZDE

Členové týmu se zúčastnili Česko-polsko-slovenského setkání geografů

21. června 2019 - Ve dnech od 12. do 14. 6. 2019 se několik členů našeho týmu zúčastnilo již tradičního setkání českých, poslkých a slovenských geografů. Již 12. setkání se konalo v polském Lochowě. Příspěvky členů našeho týmu: 
Vít Bořil, Jonáš SucháneK. Immigration, attitudes towards immigrants and populist radical right vote through the lens of cleavages, intergroup contact and group threat theories
Lenka Pavelková (s Davidem Hánou): Application of the contemporary reasearch in political geography into didactic materials with focus on digital resources
Jiří Hasman (s Kryštofem Maternou): False regional identity: the case of regional beer brands brewed in the plants out of the region

 

Nový článek na webu Migration Policy Institute

8. června 2019 - Na webu prestižního Migration Policy Institute právě vyšel článek Dušana Drbohlava a Kristýny Janurové s názvem Migration and Integration in Czechia: Policy Advances and the Hand Brake of Populism. Článek shrnuje migrační situaci Česka v současnosti a v minulých desetiletích a je proto vhodnou četbou pro úvod do této problematiky a pochopení současné situace. 
Článek si můžete přečíst ZDE

Tým Geomigrace vyhlásil výsledky 5. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

5. května 2019 - Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 5. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace.
Do soutěže bylo přihlášeno 5 prací:
Lenka Jansová: Význam času a místa v procesu migrace. Zkušenost dvou generací Čechů žijících v Berlíně. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Jan Krotký: Sekuritizace neregulérní migrace v Evropském parlamentu v období 2014–2018. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Josef Pospíšil: Barmská migrace se zaměřením na situaci uprchlíků přesídlených do České republiky. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Tamar Zviadadze: Female Labour Migration from Georgia: A Qualitative Study of the Influence of Migration on Gender Roles and Women’s Self-perceptions. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Jedna z přihlášených prací byla vzhledem k odlišnému tématu ze soutěže vyřazena.
Porota vyhodnotila jako nejlepší následující práce:
První místo: Jan Krotký
Druhé místo: Tamar Zviadadze
Třetí místo: Lenka Jansová
Děkujeme za účast v soutěži. Oceněným blahopřejeme!
Předání cen proběhne v rámci semináře Geomigrace 17. 5. 2019 od 9.30, kdy budou mít vítězové možnost své práce prezentovat.
 

Nový článek s názvem Moldavsko a sociální remitence: dopady emigrace na společnost

5. února 2019 - Dnes vyšlo nové číslo Geografických rozhledů, v kterém najdete také článek Lenky Pavelkové s názvem Moldavsko a sociální remitence: dopady emigrace na společnost. Článek je založen na výsledcích výzkumného projektu našeho týmu s názvem "Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) - výzkum migračních a integračních vzorců, finančních a sociálních remitencí" (GAČR č. 16-22194 - více informací ZDE).  Článek shrnuje koncept sociálních remitencí a rozebírá konkrétní situaci Moldavska, které je v současnosti jednou z nejvýznamnějších zdrojových zemí emigrace v Evropě. 
Webová stránka Geografický rozhledů je ZDE - pro předplatitele jsou všechny články k dispozici v PDF. 

Vyšly dva nové články v Moravian Geographical Reports 4/2018

5. ledna 2019 - V posledním čísle Moravian Geographical Reports vyšly hned dva články, na kterých se podíleli členové našeho týmu:
Eva Janská, Josef Bernard: Mobility and the assimilation of immigrants: Variations in migration patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic
Ondřej Valenta, Dušan Drbohlav: Longitudinal and spatial perspectives on the mismatch of tertiary educated migrant workers in the Czech labour market: The case of Ukrainians 
Celé číslo je ke stažení ZDE

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS