Projekt GEOMIGRACE "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika - behaviorálně geografické hledisko" v časopisu Respekt (3. září 2012)

V 36. čísle týdeníku Respekt (vyšlo 3. září 2012) vyšel článek Martina Nejezchleby "Všichni naši rodáci - vietnamský mýtus o Československu žije dál", ve kterém se autor opírá o výstupy projektu GEOMIGRACE "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika - behaviorálně geografické hledisko" financovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.

Příspěkvy členů GEOMIGRACE na výroční konferenci ČGS a GeoInovace (Brno, 3.-7. září 2012)

Příspěvky členů a členek centra GEOMIGRACE Zdeňka Čermáka, Evy Janské, Dity Čermákové a Terezy Kušnirákové na konferenci GeoInvoace (3.9.2012) a výroční konferenci České geografické společnosti (4-5.9.2012). Abstrakty příspěvků >>>

Vystoupení Dušana Drbohlava na semináři "Migrácia globálne a lokálne" (Bratislava, 20.-23. srpna 2012)

Přednáška Dušana Drbohlava "Remitence a rozvoj" na letním vzdělávacím semináři European Migration Network (EMN) a IOM Bratislava "Migrácia globálne a lokálne" pořádaného ve dnech 20.-23. srpna 2012 v Hotelu Sorea Regia v Bratislavě, Slovensko. Přednáška byla předensena v rámci grantového projektu GAČR Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí).

Pozvánka na seminář "Climate Change and Migration", Brno 6. září 2012 (přednášející: Lori M. Hunter, Robert Stojanov, Barbora Duží)

Dne 6. září 2012 vystoupí člen centra GEOMIGRACE Robert Stojanov na semináři pořádaném výzkumným pracovištěm CzechGlobe - Global Change Research Centre Akademie věd České republiky s příspěvekem na téma „Climate Change as Factor for Migration?“.

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE se stalo členem IMISCOE

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE se 1. srpna 2012 stalo třicátým členem prestižní mezinárodní vědecké platformy International Migration, Integration, and Social Cohesion (IMISCOE).

Otevřen nový předmět na Přf UK v angličtině "Immigration Issues in the United States and (Central) Europe"

V LS 2011/2012 proběhne na Přírodovědecké fakultě UK intenzivní kurz Immigration Issues in the United States and (Central) Europe vedený dr. Janou Sládkovou, Department of Psychology, University of Massachusetts, Lowell ve spolupráci s doc. Dušanem Drbohlavem, katedra sociální geografie, Přírodovědecká fakulta.

Projekt GAČR "Remitence" získal finanční ocenění rektora za významný projekt

Výzkumný projekt Migrace a rozvoj - ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí) získal na základě Opatření rektora UK č. 2/2012 finanční bonus za významný projekt řešený v roce 2011.

Příspěvek Terezy Kušnirákové na mezinárodní konferenci "Multiculturalisms: Theories and Practice" na Cardiff University, UK

PhD studentka GEOMIGRACE Tereza Kušniráková 16. května 2012 přednese svůj příspěvek "Czech Assimilationism in a Coat of Integration: Alien vs. Immigration Policy" na mezinárodní konferenci "Multiculturalisms: Theories and Practice" na Cardiff University, Walles, Spojené království.

Novinka: rozhovor s Evou Janskou pro zpravodajský server EurActiv "Imigrace je pro konkurenceschopnost ČR důležitá"

23. dubna 2012 vyšel na zpravodajském serveru EurActiv.cz rozhovor s dr. Evou Janskou, členkou výzkumného týmu GEOMIGRACE, s titulkem Imigrace je pro konkurenceschopnost ČR důležitá.

Novinka: vyšel článek Terezy Kušnirákové v Českém lidu "Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti"

KUŠNIRÁKOVÁ, T. (2012): Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti. Český lid, vol. 99, no. 1, p. 45-67. WoS IF 0,343. (in Czech language only; English title: The Relationship of Vietnamese Returnees of pre-1989 Immigration to the Czechoslovak state and its society).

 

 

Abstract

 

Post-WWII geopolitical changes in Indochina and Central & Eastern Europe drastically altered the international relationships of Czechoslovakia. Vietnam became one of its partners. After the 1954 defeat of the French, the first Northern Vietnamese immigrants came to Czechoslovakia. However, after the Velvet Revolution of 1989 political agreements on cultural cooperation ended, and a return migration began. Nevertheless, the reconsolidation of democracy in the successor states of Czechoslovakia did not bring to an end the long established connection, and spontaneous individual migration started. Since then thousands of persons have come, and the Czech Republic remains one of the most desirable destinations for Vietnamese migrants. This article is the result of a qualitative survey conducted among pre-1989 returnees that was carried out in Vietnam from July 2010 to February 2011. The main task of the study is to frame the migration in a broader historical and political context, and show how the consequences and organized features of pre-1989 migration have shaped the perception of Czechoslovakia and the returnees’ relationship with it.


 

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS