Novinka: publikace výzkumného centra GEOMIGRACE - Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?

Nová publikace výzkumného centra GEOMIGRACE - Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Dušan Drbohlav a kol., Sociologické nakladatelství Slon, Praha, 2010. Dušan Drbohlav, Lenka Medová, Zdeněk Čermák, Eva Janská, Dita Čermáková a Dagmar Dzúrová.

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS