Nový článek Dušana Drbohlava a kol. na téma vliv církve na migraci z prostředí Gruzie

12. března 2018 - V impaktovaném časopise Geoforum (IF 2,56) vyšel článek Adriana J. Baileyho, Dušana Drbohlava a Josepha Salukvadze. Článek nazvaný Migration and pastoral power through life course: Evidence from Georgia pojednává o významu rolí žen a mužů, rodiny a náboženských organizací v otázkách migrace.

Ocenění knihy Contested Childhoods: Growing Up In Migrancy : Migration, Governance, Identities

14. ledna 2018 - Kniha Contested Childhoods: Growing Up In Migrancy : Migration, Governance, Identities, do které Andrea Svobodová a Eva Janská přispěly kapitolou s názvem Identity Development Among Young of Vietnamese Descent in the Czech Republic, získala ocenění Outstanding Academic  Title pro rok 2017. Prestižní ocenění je každoročně udělováno Asociací amerických knihoven v časopise Choice, který je často uváděn jako nejvýznamnější zdroj pro recenze akademických knih a elektronických médií. Kniha zkoumá specifické procesy migrace, řízení a identity, zahrnující děti a ideu dětství. Ke zkoumání těchto procesů autoři navrhují užití duálního konceptu „sporného dětství” („contested childhood“) a „vyrůstání v migraci” (growing up in migrancy). Kapitola Andrey Svobodové a Evy Janské sleduje dynamiku vývoje identity mezi potomky Vietnamců v Česku. Ukazuje, že tito mladí lidé jsou aktivními činiteli v procesu definování vlastního postavení „mezi dvěma kulturami” a popisuje způsoby, kterým se vymezují proti „připsané“ identitě a vytváří identitu vlastní. 
Knihu je k dispozici zdarma ke stažení (viz odkaz níže). 
Zprávu na stránkách IMISCOE najdete ZDE

Vyšlo monotematické číslo časopisu GEOGRAFIE věnované migracím

31. prosince 2017 - Vyšlo monotematické číslo GEOGRAFIE (4/2017) věnované migracím. Číslo vychází jako připomenutí 14. mezinárodní konference sítě IMISCOE, kterou jsme hostili v červnu 2016 v Praze. V publikaci najdete šest článků, jejími autory jsou např. Richard Alba, který publikovala zásadní články o asimilaci migrantů v USA. V článku časopisu GEOGRAFIE se věnuje srovnání integrace migrantů v USA a Evropě.

Vyšel článek na téma moldavské migrace do Česka a Itálie

1. prosince 2017 - Ve vědeckém časopise AUC Geographica vyšel článek s názvem Diversification trends in Moldovan International migration: Evidence from Czechia and Italy, mezi jehož autory je řada členů týmu Geomigrace (Dušan Drbohlav, Zdeněk Čermák, Dita Čermáková, Lenka Pavelková, Markéta Seidlová, Ondřej Valenta). Článek byl zpracován v rámci projektu GAČR "Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie)" a detailně zpracovává současnou emigraci z Moldavska se zaměřením na migraci do Česka a do Itálie. Na článku se podíleli také kolegové z partnerských institucí v Itálii a v Moldavsku. 
Článek si můžete přečíst ZDE

Členové výzkumného týmu se zúčastnili mezinárodní konference IMISCOE v Rotterdamu

3. července 2017 – Členové výzkumného týmu se zúčastnili konference sítě IMISCOE (největší síť vědců bádající v oblasti migrace a integrace) v Rotterdamu tentokráte zaměřené na migraci, diversitu a město. Členové týmu prezentovali tři příspěvky:

Členové týmu Geomigrace se zúčastnili 11. Slovensko-česko-polského seminária

25. června 2017 - Sedm členů našeho výzkumné centra se ve dnech 14. až 16. června 2017 zúčastnilo Slovensko-česko-polského geografického seminária. Seminárium se koná každé dva roky a jeho cílem je utužit spolupráci českých, slovenských a polských geografů. Letošní ročník se konal v krásných Trenčianských Teplicích pod taktovkou kolegů ze Slovenska.
 
Členové našeho týmu přednesli následující příspěvky:
 
Dušan Drbohlav: Current international migration movements in Europe – selected challenges, opportunities and problems (plenary session)
Zdeněk Čermák, Eva Janská: Internal migration: decision making process of young Vietnameses, Ukrainians and Moldovans in Czechia
Dita Čermáková, Lenka Pavelková: Social remittances of Moldovan migrants in Czechia – a qualitative approach
Dagmar Dzúrová (společně s Michaelou Lustigovou): Health transition in Visegrad group countries
Jiří Hasman (společně s Martinem Lepičem a Josefem Novotným): A systematic review of contextual factors affecting sanitation in rural areas of developing countries
 
Fotografie z konference a další informace najdete ZDE. Autorem fotografií je Michal Klobučník.
 

Dušan Drbohlav v České televizi

15. června 2017 - Hned dvakrát za sebou vystoupil Dušan Drbohlav v pořadech České televize. V neděli 11. června mluvil ve Studiu 24 o bezvízovém styku s Ukrajinou, v pořadu 90' mluvil o neochotě české vlády přijmout kvóty EU na přerozdělení uprchlíků mezi členské státy.
Odkazy na oba pořady najdete ZDE (Sekce Geomigrace v médiích).

Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 3. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

30. května  2017 - Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 3. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace.

Do soutěže bylo přihlášeno 6 prací:

Natallia Allen: Civic Engagement and the Migration Experience. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Adriana Hromadová (Grajciarová): The international migration of women. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

Michaela Miková: Identifikace potřeb cizinců na území České republiky. Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tereza Pilařová: The impact of remittances on school attendance: the evidence from the Republic of Moldova. Fakulta tropického zemědělství,  Česká zemědělská univerzita v Praze 

Tereza Vrbková: Tlumočnice emocí: Mezigenerační genderové strategie matek a dcer v prostředí vietnamských rodin v České republice. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Ria Zošiaková: Prekážky inklúzie z pohľadu expertov a imigrantov. Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita

V tomto ročníku bylo rozhodnuto neudělit první místo. Na druhém místě skončila Tereza Vrbková, třetí dělené misto obsadily Tereza Pilařová a Natallia Allen. Děkujeme za účast v soutěži. Oceněným blahopřejeme!

Předání cen proběhlo v rámci studentské konference New Wave 25. 5. 2017

Vítězky měly možnost své práce prezentovat.

 

 

Vystoupení Dušana Drbohlava v pořadu Horizont 24

3. března 2017 - Dne 22. 2. 2017 byl Dušan Drbohlav opět hostem pořadu ČT 24 Horizont. Komentoval mimo jiné přístup k azylovému řízení v demokratických zemích. Pořad si můžete pustit ZDE.
 

Seminář: Aktuální trendy v migračním výzkumu

25. ledna 2017 - Tým Geomigrace Vás tímto zve na veřejný přednáškový blok o aktuálních trendech ve výzkumu migrace. Seminář se uskuteční dne 31. 1. 2017 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2) v Pravé rýsovně od 13:00 do 14:30. Těšit se můžete na:
PhDr. Daniel Topinka, PhD. (Univerzita Palackého): Etablování muslimů a islámu na veřejnosti: o výzkumu
JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (Univerzita Karlova): Non-refoulement na moři - povinnost nenavracení mimo území států

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS