Robert Stojanov zahájil výuku nového předmětu „Obyvatelstvo a životní prostředí“

28. 2. 2015 - Člen Geomigrace Robert Stojanov zahájil výuku nového předmětu  „Obyvatelstvo a životní prostředí“, který se soustředí na popis environmentální migrace a dopadů změny klimatu na obyvatelstvo ve světě i v Česku. Sylabus předmětu je možné najít ZDE.

Nová publikace "Environment, Migration and Adaptation. Evidence and Politics of Climate Change in Bangladesh"

28. 2. 2015 - 16. února 2015 byla v bangladéšské Dhace publikována kniha "Environment, Migration and Adaptation. Evidence and Politics of Climate Change in Bangladesh". Robert Stojanov, člen Geomigrace, do ní společně s dalšími kolegy přispěl kapitolou s názvem "Local Experts’ Perceptions of Climate Change and Migration in Bangladesh".

Kristýna Peychlová vystoupila na mezinárodní konferenci „Transnational Migration: Disciplinary Impacts“ ve švédském Malmö

20. února 2015 - Kristýna Peychlová vystoupila na mezinárodní konferenci „Transnational Migration: Disciplinary Impacts“, kterou ve dnech 29. - 30. ledna 2015 uspořádala multidisciplinární výzkumná skupina IMISCOE „TRANSMIG - Transnational Practices in Migration“ ve švédském Malmö.

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace - TERMÍN SOUTĚŽE PRODLOUŽEN DO 30.4. 2015

2. února 2015 - Cílem soutěže je podpora mladých odborníků v jejich další činnosti v oblasti mezinárodní migrace a zvýšení všeobecného zájmu o tuto aktuální a důležitou tématiku. Soutěže se mohou zúčastnit autoři diplomových/magisterských prací,které byly obhájeny v akademických letech 2011/12, 2012/13, 2013/14. Více informací najdete ZDE.
 
 

Robert Stojanov se zúčastnil workshopu na téma Social inequality and social justice in environmentally-induced relocation

15. prosince 2014 - Ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 se Robert Stojanov na pozvání Univerity of Bielefeld zúčastnil workshopu na téma Social inequality and social justice in environmentally-induced relocation. Akce se pořádala v rámci COST Action IS1101 Climate Change and Migration.

Robert Stojanov přednesl přednášku na téma "Local Expert Perception of Environment and Population Dynamics in Bangladesh"

25. leden 2015 - Robert Stojanov přednesl přednášku na téma  "Local Expert Perception of Environment and Population Dynamics in Bangladesh. Any Different Perspective of Non-Governmental, Public and Academic Sectors?" na workshopu v Římě s názvem Organizational Perspectives on Environmental Migration.  Workshop se uskutečnil ve dnech 7-8. listopadu 2014 v rámci COST Action IS1101 Climate Change and Migration.

Nová kniha Adaptation to Climate Change through Water Resources Management. Capacity, Equity and Sustainability

23. leden 2015 - Po třech letech práce vyšla kniha s názvem Adaptation to Climate Change through Water Resources Management. Capacity, Equity and Sustainability v nakladatelství Routledge - Earthscan. Na jedné z kapitol s názvem "Climate Change and Floods along the Brahmaputra: Migration Factors in Bangladesh" se autorsky podílel Robert Stojanov, člen Geomigrace. Publikace vyšla jako výstup grantu Brown University v USA nazvaného "Water Rights and Water Wrongs: Institutional Design for Innovative Climate Change Adaptation".

Kristýna Peychlová a Lenka Pavelková vystoupily na konferenci Challenges of Migration

14. prosince 2014 - Ve dnech 10. až 12. 12. 2014 se v Praze uskutečnila konference Challenges of Migration II, kterou zorganizovala Katedra regionálních studií Vysoké školy ekonomické společně s neziskovou organizací Youth Included. Konference je určena pro mladé vědce a aktéry neziskového sektoru z celého světa.

V rámci této konference přednesly svůj příspěvek také dvě členky týmu Geomigrace. Kristýna Peychlová připravila prezentaci s názvem "East to West migration in the EU and the mobility-enclosure dialectic" a Lenka Pavelková ve svém příspěvku "Globalization of care" popsala migraci za prací v cizích domácnostech a v pečovatelských službác.

Účast Kristýny Peychlové na RSA Early Career Conference 2014 v Sheffieldu

13. prosince 2014 - Ve dnech 30. 10. a 31. 10. 2014 pořádala Regional Studies Association konferenci zaměřenou na vědce v počátečních fázích akademické kariéry. Kristýna Peychlová vystoupila s příspěvkem „Post-socialist new member state migrants within the EU: case study of Czechia“ (Migranti z post-socialistických nových členských států v EU: případová studie Česka) založeným na výstupech z první, teoretické, fáze svého doktorského výzkumu, v němž se zabývala problematikou migrace z východu na západ Evropské unie v širším kontextu mobility občanů členských států EU. Konference představila celou řadu výzkumných výsledků začínajících vědců působících na různých evropských univerzitách. Značná pozornost byla věnována otázkám regionálního rozvoje, regionální identity a regionálních rozdílů v dopadech ekonomické krize. Významná část příspěvků, včetně úvodního slova Paula Hildretha (University of Salford, Velká Británie) a závěrečné přednášky Martina Jonese (University of Sheffield, Velká Británie), pojednávala o problematice „new localism“ v britské politice a spolupráci mezi soukromým sektorem a státem. Součástí konference byla neformální diskuse se zástupci RSA na téma otevřeného přístupu (Open Access) v akademických publikacích, při němž byly účastníkům představeny hlavní principy Open Access a následně se v plénu diskutovalo o výhodách a úskalích tohoto způsobu publikace akademických článků, kterého v současné době využívá stále více uznávaných mezinárodních periodik a výzkumných institucí. Začínajícím vědcům byla mj. nabídnuta příležitost využít dálkového tréninkového programu psaní vědeckých článků zakončeného publikací v novém Open Access časopise Regional Studies, Regional Science. Bližší informace o konferenci najdete ZDE.

Vystoupení Roberta Stojanova na workshopu v Bernu

9. prosince 2014  - V Bernu na workshopu nazvaném "Environmental changes and human mobility: What role for migration governance?" na pozvání World Trade Institute (WTI), University of Bern vystoupil Robert Stojanov na téma "SEA-LEVEL RISE IMPACTS AND HUMAN MOBILITY: WILL MALDIVIANS MOVE TO DETROIT?". Mezinárodní workshop se uskutečnil 24. října 2014 v rámci COST Action IS1101 Climate Change and Migration (http://www.climatemigration.eu/).

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS