Rozhovor s Dušanem Drbohlavem ve Studiu 6 České televize "EU: příliv migrantů"

9. říjen 2013 - Dá se předcházet katastrofám, jako té u italské Lampedusy, ke které došlo 3. října 2013? Jak tomu bylo v minulosti? Jak dál se situací na jižní hranici EU ? A kde má tzv. Dublinu II mouchy? O těchto i dalších tématech byl rozhovor s vedoucím centra GEOMIGRACE Dušanem Drbohlavem ve Studiu 6 České televize ve středu 9.10.2013.

"Podnikání cizinců v Česku" reportáž v pořadu Zaostřeno na ČRO Plus.

28. září 2013 - Proč cizinci tak často v Česku podnikají, spiš než se nechají zaměstnat? Jaké podmínky tu pro podnikání mají? Jak se jim ekonomicky daří? Sondu do podnikatelského prostředí mezi cizince z východu, západu i specifického prostředí vietnamských živnostníků připravila Daniela Vrbová. V pořadu jsou citovány závěry Dity Čermákové z týmu GEOMIGRACE. Celý pořad si můžete poslechnout zde

Vystoupení Dity Čermákové na odborném semináři o podnikání migrantů a migrantek v Česku.

17. září 2013 vystoupí Dita Čermáková na odborném semináři o podnikání migrantů a migrantek v Česku. Seminář Pořádá Friedrich Ebert Stiftung, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sociologický ústav Akademie věd. Seminář se kona v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a na Praze 1 od 9 do 14 hodin.

"Is there an integration policy being formed in Czechia?" ptá se nový článek Terezy Kušnirákové v časopise Identities: Global Studies in Culture and Power

22. srpna 2013 - Článek "Is there an integration policy being formed in Czechia?" je součástí monotematické čísla časopisu Identities: Global Studies in Power and Culture, který přináší soubor článků od autorů Michel Wieviorka, Nasar Meer a Tariq Modood, Jacques Barou, Dietmar Loch, Han Entzinger, Karin Borevi, Stefano Allievi a Tereza Kušniráková, kteří společně hledají odpověď na otázku "What remains of the National Models of Integration". Monotematické číslo přináší pohled na stiuaci ve Francii, Spojeném království, Nizozemí, Německu, Švédsku, Itálii a Česku.

Rozhovor s Dušanem Drbohlavem pro portál Migraceonline.cz o remitencích

18. srpna 2013 - Jaká je průměrná výše remitencí zasílaných ukrajinskými dělníky z Česka na Ukrajinu? Jaké jsou jejich příjmy v Česku a pracovní podmínky? To vše a mnohé další si přečtěte v rozhovoru s Dušanem Drbohlavem pro portál Migraceonline.cz, ve kterém představuje výsledky výzkumného projektu Migrace a rozvoj - ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako na zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí).

"Jsem ráda, že volba padla právě na Vietnamce" rozhovor s Terezou Kušnirákovou pro časopis "U nás"

15. července 2013 - Výzkumníci a výzkumnice z Přírodovědecké fakulty UK od roku 2011 působí v MČ Praha-Libuš, kde zkoumají rizika residenční segregace u vietnamských Libušanů a obecně vzájemné soužití Čechů a Vietnamců v této pražské městské části. V letním dvoučísle místního časopisu "U nás" vyšel rozhovor s Terezou Kušnirákovou - jedou z členek výzkumného týmu působícího na Libuši, o Vietnamcích a specifikách výzkumu ve vietnamské komunitě.

Nový článek v International Migration Review autorů Drbohlav, Štych, Dzúrová: "Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border"

6. května 2013 - Jaké byly hlavní důvody, směry a charakteristiky neoprávněného pohybu migrantů přes českou státní hranici před vstupem země do Schengenského prostoru? Přečtěte si v novém článku autorů Drbohlav, Štych a Dzúrová "Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border", který vyšel v novém čísle prestižního časopisu International Migration Review.

Nový článek Michala Gärtnera a Dušana Drbohlava v etnologickém časopise Český lid "Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus 'český lid')"

17. dubna 2013 - Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí standardní průběh, jak je znám z jiných oblastí světa, zejména s ohledem na redukci úrovně akulturačního stresu? Považují expatrioti akulturaci v české společnosti a znalost českého jazyka za důležité? Které aspekty českého kulturního prostředí expatriotům vyhovují a které nikoliv? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky si můžete přečíst v novém článku autorů Michala Gärtnera a Dušana Drbohlava v časopise Český lid - etnologický časopis. Ke stažení zde >>>

"Jak vypadá největší vietnamská komunita v Praze?" Reportáž Goranky Oljači v Zaostřeno na cizince (ČRo 6.4.2013)

8. dubna 2013 - Vietnamci v MČ Praha-Libuš nežijí spolu, ale spíše vedle sebe. Netvoří kompaktní, vnitřně provázanou komunitu, dokonce přiznávají, že své vietnamské sousedy znají spíše ze Sapy nežli z domu, ve kterém spolu žijí. O tom a mnohém dalším se můžete dozvědět z reportáže Goranky Oljači v rámci programu Zaostřeno na cizince Českého rozhlasu Plus ze 6. 4. 2013. poslechnout zde >>>

Rozhovor pro iForum Univerzity Karlovy "Osm měsíců ve Vietnamu pomohlo doktorandce pochopit situaci migrantů"

29. března 2013 - Jak probíhal výzkum ve Vietnamu a realizace projektu GAUK "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika – behaviorálně geografické hledisko"- o tom si můžete přečíst v rozhovoru s řešitelkou grantového projektu Terezou Kušnirákovou, který vyšel v iForu Univerzity Karlovy. Článek zde >>>

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS