Účast Kristýny Peychlové na RSA Early Career Conference 2014 v Sheffieldu

13. prosince 2014 - Ve dnech 30. 10. a 31. 10. 2014 pořádala Regional Studies Association konferenci zaměřenou na vědce v počátečních fázích akademické kariéry. Kristýna Peychlová vystoupila s příspěvkem „Post-socialist new member state migrants within the EU: case study of Czechia“ (Migranti z post-socialistických nových členských států v EU: případová studie Česka) založeným na výstupech z první, teoretické, fáze svého doktorského výzkumu, v němž se zabývala problematikou migrace z východu na západ Evropské unie v širším kontextu mobility občanů členských států EU. Konference představila celou řadu výzkumných výsledků začínajících vědců působících na různých evropských univerzitách. Značná pozornost byla věnována otázkám regionálního rozvoje, regionální identity a regionálních rozdílů v dopadech ekonomické krize. Významná část příspěvků, včetně úvodního slova Paula Hildretha (University of Salford, Velká Británie) a závěrečné přednášky Martina Jonese (University of Sheffield, Velká Británie), pojednávala o problematice „new localism“ v britské politice a spolupráci mezi soukromým sektorem a státem. Součástí konference byla neformální diskuse se zástupci RSA na téma otevřeného přístupu (Open Access) v akademických publikacích, při němž byly účastníkům představeny hlavní principy Open Access a následně se v plénu diskutovalo o výhodách a úskalích tohoto způsobu publikace akademických článků, kterého v současné době využívá stále více uznávaných mezinárodních periodik a výzkumných institucí. Začínajícím vědcům byla mj. nabídnuta příležitost využít dálkového tréninkového programu psaní vědeckých článků zakončeného publikací v novém Open Access časopise Regional Studies, Regional Science. Bližší informace o konferenci najdete ZDE.

Vystoupení Roberta Stojanova na workshopu v Bernu

9. prosince 2014  - V Bernu na workshopu nazvaném "Environmental changes and human mobility: What role for migration governance?" na pozvání World Trade Institute (WTI), University of Bern vystoupil Robert Stojanov na téma "SEA-LEVEL RISE IMPACTS AND HUMAN MOBILITY: WILL MALDIVIANS MOVE TO DETROIT?". Mezinárodní workshop se uskutečnil 24. října 2014 v rámci COST Action IS1101 Climate Change and Migration (http://www.climatemigration.eu/).

Vystoupení Evy Janské na konferenci "Praha a menšiny"

4. prosince 2014 – Dne 4. 12. vystoupila dr. Eva Jánská na mezinárodní konferenci "Praha a menšiny", která se konala v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1. Její příspěvek byl věnován imigrantským skupinám v Česku. Více o konferenci zde.

Robert Stojanov vystoupil ve Washingtonu na pozvání Světové banky v rámci International Symposium on Environmental Change and Migration

Robert Stojanov vystoupil ve dnech 28. a 29. května 2014 ve Washingtonu na pozvání Světové banky v rámci International Symposium on Environmental Change and Migration, které se konalo v rámci iniciativy The Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD), která je řízena Světovou bankou. Tématem jednoho z panelů je Environmentální změna a migrace obyvatel. Bližší informace najdete zde.

Vystoupení Markéty Seidlové na konferenci „Coherence and Incoherence in Migration Management and Integration: Policies, Practices and Perspectives” v Kanadě

Ve dnech 7. až 9. května 2014 se v Montrealu (Quebec, Kanada) konala konference „Coherence and Incoherence in Migration Management and Integration: Policies, Practices and Perspectives” (Soudržnost a nesoudržnost řízení migrace a integrace: politika, praxe a jednotlivé úhly pohledu), která byla již sedmou výroční konferencí Kanadské asociace pro studium uprchlictví a nucené migrace.
V podzimním předkole bylo k prezentaci vybráno 151 příspěvků v 19 panelech. Konference se zúčastnilo na 500 posluchačů z 25 zemí světa, mimo Kanady a USA také z České republiky, Francie, Itálie,Německa, Velké Británie, Izraele nebo Srí Lanky.
Ideou, která vedla ke svolání konference, byl fakt, že během posledního desetiletí došlo u většiny vyspělých států k výrazným posunům v jejich azylové a imigrační politice. Státy přijímají celou řadu preventivních a represivních opatření, namířených nejenom proti imigrantům v nelegálním postavení, ale také vůči uprchlíkům a dalším skupinám nucených migrantů. A i přesto, že se jednotlivé státy snaží dosáhnout větší soudržnosti při řízení samotné migrace a integračních politik a přijímání opatření na všech úrovních (národní, regionální a mezinárodní), tak dosažené výsledky v mnoha případech ukazují na spíše čím dál větší nejednotnost aplikovaných politik.
Na konferenci vystoupila se svým příspěvkem i jediná zástupkyně ČR mezi prezentujícími, Dr. Markéta Seidlová, která se konference mohla zúčastnit díky podpoře od Nadace Český literární fond. Dr. Seidlová vystoupila v rámci panelu „Integrace migrantů a uprchlíků: lokální, regionální a komparativní perspektiva“ s referátem o praktikách lokálních samospráv ve Francii ve prospěch imigrantů. S ohledem na to, že to byl jeden z mála příspěvků, který se zabýval tradičně opomíjenou lokální dimenzí integrace imigrantů, vyvolal v publiku živou diskusi, ve které byly následně vzneseny i otázky na to, jakým způsobem probíhá integrace imigrantů v Česku. Odpovědi na tyto otázky, prezentované Dr. Seidlovou, pak umožnily především kanadským posluchačům vidět Česko i jako zemi vyspělou a jako významný cíl pro imigranty např. z Ukrajiny, a ne jen jako zdrojovou zemi uprchlíků, kteří žádají v Kanadě o azyl (ještě poměrně nedávno bylo totiž Česko na druhém místě v počtu žádostí o azyl, hned po Mexiku).
Konference samotná pak velmi dobře představila aktuální trendy a řešené problémy v oblasti mezinárodních migrací, a to nejen u ekonomických migrantů, ale i u dalších – a často marginalizovaných – skupin migrantů. Vzhledem ke své velikosti byla konference jedinečnou příležitostí pro setkání a diskuzi mladých i zkušených vědců a osob z justiční nebo humanitární praxe. Tématem dalšího ročníku konference (2015), která bude nepochybně stejně přínosná jako konference letošní, je „Pokrok v ochraně migrujících osob a podpora sounáležitosti v globální éře kriminalizace migrace“.

Nový článek R. Stojanova a kol. Contextualising typologies of environmentally induced population movement

19. října 2014 - Robert Stojanov je spoluautorem článku Contextualising typologies of environmentally induced population movement, který právě vyšel v časopise Disaster Prevention and Management: An International Journal. Článek se věnuje typologii pohybů obyvatelstva způsobených změnami životního prostředí a najdete jej zde. Jeden z ohlasů na tento článek najdete zde.

Publikace o budoucnosti imigrace do Česka a ostatních zemí V4 dostupná také v ukrajinštině

15. října 2014 - Publikace o budoucnosti imigrace do Česka a ostatních zemí V4 je dostupná také v ukrajinštině. Publikace je výstupem řešeného projektu Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe - Impact of visa abolition.
 

11. konference sítě IMISCOE

11. října 2014 - Ve dnech 26. 8. – 29. 8. 2014 proběhla ve španělském Madridu již 11. konference sítě IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) sdružující prestižní evropská pracoviště zabývající se výzkumem mezinárodní migrace a integrace migrantů. Tým Geomigrace představil dva příspěvky:
 
- Drbohlav, D., Jaroszewicz, M.: The Probable Future Development of International Migration from Ukraine, Moldova and Belarus to Visegrad Countries and the European Union – The Delphi Method (the Search for “Subjective Objectivity“)
- Janská, E., Čermák, Z., Drbohlav, D.: Internal Migration of Immigrants: Concentration or Deconcentration Processes?
 

10 let od vstupu do EU očima sociologů: emigrace a imigrace

7. října 2014 - Dne 15. října se v Polském institutu v Praze uskuteční seminář o migraci z Polska a Česka do zemí Evropské unie. O hlavních sociologických dilematech současnosti budou diskutovat odborníci na tuto problematiku z obou zemí: prof. Krystyna Iglicka (demografka, poradce polské vlády a Evropské komise pro otázky mobility, rektorka vysoké školy Uczelnia Łazarskiego) a prof. Dušan Drbohlav (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přirodovědecké fakulty UK). Moderátorem semináře bude etnolog Ondřej Klípa, bývalý vedoucí sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.
Seminář se koná v rámci cyklu 25 / 15 / 10: společná výročí, společné výzvy, který zkoumá české a polské zkušenosti v kontextu kulatých výročí pádu komunismu a vstupu do EU a NATO.
Datum a čas: 15. října 2014, 18:00
Místo: Polský institut v Praze, Malé náměstí 1 (vchod z Karlovy ulice 27), Praha 1
Pracovní jazyky: čeština, polština, simultánně tlumočeno

Na stránkách MPI byla zveřejněna zpráva Dušana Drbohlava a Ondřeje Valenty o integraci migrantů v Česku

2. října 2014 - Migration Policy Institute (MPI) zveřejnil zprávu "Building an Integration System: Policies to Support Immigrants’ Progression in the Czech Labor Market" autorů Dušana Drbohlava a Ondřeje Valenty. Zpráva se věnuje integračním opatřením České republiky s důrazem na ekonomickou integraci migrantů.
Zprávu je možné stáhnout zde.
 

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS