Slavnostní předání cen vítězům soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

12. května 2014 - V pátek 16. 5. 2014 od 13 hodin proběhne předání cen a vystoupení vítězů soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace v rámci konference „NEW WAVE“. Představí se Markéta Blažejovská a Jan Kubát. Vystoupení proběhne v Pravé rýsovně, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2.

Vyšla nová publikace „Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners“

29. dubna 2014 - V rámci zakončení tříletého projektu EASTmig – Migrace mezi zeměmi Visegradu a Východního partnerství (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko) byl na závěrečné konferenci 28.4.2014 v Budapešti představen jeho hlavní výstup – publikace, představující a shrnující migrační situaci a migrační politiky v zemích Visegrádské čtyřky a Východního partnerství a popisující vzájemné migrační vztahy a trendy.

Výzva k předkládání příspěvků do migračního panelu kongresu České a Slovenské geografické společnosti

24. března 2014 - V rámci srpnového kongresu České a Slovenské geografické společnosti (23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti), který se koná ve dnech 25.–28. srpna 2014 v Praze na přírodovědecké fakultě  Univerzity Karlovy. Je zde možnost vystoupit ve dvou připravovaných migračních panelech: 1. Mezinárodní a vnitřní migrace cizinců/imigrantů (panel bude vzhledem zahraničním hostům v angličtině) 2) Integrace imigrantů do majoritní společnosti.

Eva Janská vystoupila v Poslanecké sněmovně PČR

26. řijna 2015 - Akademie věd ČR uspořádala 16. října ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou PČR seminář Poznatky českých společenských vědců o imigraci do České republiky v evropském kontextu. Na semináři vystoupila RNDr. Eva Janská, Ph.D., z Univerzity Karlovy s přednáškou na téma Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy. Prezentace všech účastníků semináře zde.

"New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic" nový článek v česopise Population, Space and Place

5. listopadu 2013 - Nový článek autorů Evy Janské, Zdeňka Čermáka a Richarda Wrighta v časopise Population, Space and Place "New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic". Článek diskutuje změny modelů usazení imigrantů v Česku, v zemi, která se velmi rychle proměnila ze země emigrace na zemi imigrace. Podobně, jako ve většině zemích s výraznou mírou imigrace, mají nově příchozí tendenci se usazovat ve velikých městech, zejména v Praze. Nicméně cizinci se v Česku usazují i v dalších spíše menších městech či ne-metropoloitních oblastech, zejména pak na severu a na západě od Prahy. Základní vzorce usazování cizinců jsou formovány jednak usazením přímo po přestěhování se do Česka, ale i stěhováním v rámci země.

Rozhovor s Dušanem Drbohlavem ve Studiu 6 České televize "EU: příliv migrantů"

9. říjen 2013 - Dá se předcházet katastrofám, jako té u italské Lampedusy, ke které došlo 3. října 2013? Jak tomu bylo v minulosti? Jak dál se situací na jižní hranici EU ? A kde má tzv. Dublinu II mouchy? O těchto i dalších tématech byl rozhovor s vedoucím centra GEOMIGRACE Dušanem Drbohlavem ve Studiu 6 České televize ve středu 9.10.2013.

"Podnikání cizinců v Česku" reportáž v pořadu Zaostřeno na ČRO Plus.

28. září 2013 - Proč cizinci tak často v Česku podnikají, spiš než se nechají zaměstnat? Jaké podmínky tu pro podnikání mají? Jak se jim ekonomicky daří? Sondu do podnikatelského prostředí mezi cizince z východu, západu i specifického prostředí vietnamských živnostníků připravila Daniela Vrbová. V pořadu jsou citovány závěry Dity Čermákové z týmu GEOMIGRACE. Celý pořad si můžete poslechnout zde

Vystoupení Dity Čermákové na odborném semináři o podnikání migrantů a migrantek v Česku.

17. září 2013 vystoupí Dita Čermáková na odborném semináři o podnikání migrantů a migrantek v Česku. Seminář Pořádá Friedrich Ebert Stiftung, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sociologický ústav Akademie věd. Seminář se kona v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a na Praze 1 od 9 do 14 hodin.

"Is there an integration policy being formed in Czechia?" ptá se nový článek Terezy Kušnirákové v časopise Identities: Global Studies in Culture and Power

22. srpna 2013 - Článek "Is there an integration policy being formed in Czechia?" je součástí monotematické čísla časopisu Identities: Global Studies in Power and Culture, který přináší soubor článků od autorů Michel Wieviorka, Nasar Meer a Tariq Modood, Jacques Barou, Dietmar Loch, Han Entzinger, Karin Borevi, Stefano Allievi a Tereza Kušniráková, kteří společně hledají odpověď na otázku "What remains of the National Models of Integration". Monotematické číslo přináší pohled na stiuaci ve Francii, Spojeném království, Nizozemí, Německu, Švédsku, Itálii a Česku.

Rozhovor s Dušanem Drbohlavem pro portál Migraceonline.cz o remitencích

18. srpna 2013 - Jaká je průměrná výše remitencí zasílaných ukrajinskými dělníky z Česka na Ukrajinu? Jaké jsou jejich příjmy v Česku a pracovní podmínky? To vše a mnohé další si přečtěte v rozhovoru s Dušanem Drbohlavem pro portál Migraceonline.cz, ve kterém představuje výsledky výzkumného projektu Migrace a rozvoj - ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako na zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí).

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS