"Podnikání cizinců v Česku" reportáž v pořadu Zaostřeno na ČRO Plus.

28. září 2013 - Proč cizinci tak často v Česku podnikají, spiš než se nechají zaměstnat? Jaké podmínky tu pro podnikání mají? Jak se jim ekonomicky daří? Sondu do podnikatelského prostředí mezi cizince z východu, západu i specifického prostředí vietnamských živnostníků připravila Daniela Vrbová. V pořadu jsou citovány závěry Dity Čermákové z týmu GEOMIGRACE. Celý pořad si můžete poslechnout zde

Vystoupení Dity Čermákové na odborném semináři o podnikání migrantů a migrantek v Česku.

17. září 2013 vystoupí Dita Čermáková na odborném semináři o podnikání migrantů a migrantek v Česku. Seminář Pořádá Friedrich Ebert Stiftung, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sociologický ústav Akademie věd. Seminář se kona v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a na Praze 1 od 9 do 14 hodin.

"Is there an integration policy being formed in Czechia?" ptá se nový článek Terezy Kušnirákové v časopise Identities: Global Studies in Culture and Power

22. srpna 2013 - Článek "Is there an integration policy being formed in Czechia?" je součástí monotematické čísla časopisu Identities: Global Studies in Power and Culture, který přináší soubor článků od autorů Michel Wieviorka, Nasar Meer a Tariq Modood, Jacques Barou, Dietmar Loch, Han Entzinger, Karin Borevi, Stefano Allievi a Tereza Kušniráková, kteří společně hledají odpověď na otázku "What remains of the National Models of Integration". Monotematické číslo přináší pohled na stiuaci ve Francii, Spojeném království, Nizozemí, Německu, Švédsku, Itálii a Česku.

Rozhovor s Dušanem Drbohlavem pro portál Migraceonline.cz o remitencích

18. srpna 2013 - Jaká je průměrná výše remitencí zasílaných ukrajinskými dělníky z Česka na Ukrajinu? Jaké jsou jejich příjmy v Česku a pracovní podmínky? To vše a mnohé další si přečtěte v rozhovoru s Dušanem Drbohlavem pro portál Migraceonline.cz, ve kterém představuje výsledky výzkumného projektu Migrace a rozvoj - ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako na zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí).

"Jsem ráda, že volba padla právě na Vietnamce" rozhovor s Terezou Kušnirákovou pro časopis "U nás"

15. července 2013 - Výzkumníci a výzkumnice z Přírodovědecké fakulty UK od roku 2011 působí v MČ Praha-Libuš, kde zkoumají rizika residenční segregace u vietnamských Libušanů a obecně vzájemné soužití Čechů a Vietnamců v této pražské městské části. V letním dvoučísle místního časopisu "U nás" vyšel rozhovor s Terezou Kušnirákovou - jedou z členek výzkumného týmu působícího na Libuši, o Vietnamcích a specifikách výzkumu ve vietnamské komunitě.

Nový článek v International Migration Review autorů Drbohlav, Štych, Dzúrová: "Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border"

6. května 2013 - Jaké byly hlavní důvody, směry a charakteristiky neoprávněného pohybu migrantů přes českou státní hranici před vstupem země do Schengenského prostoru? Přečtěte si v novém článku autorů Drbohlav, Štych a Dzúrová "Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border", který vyšel v novém čísle prestižního časopisu International Migration Review.

Nový článek Michala Gärtnera a Dušana Drbohlava v etnologickém časopise Český lid "Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus 'český lid')"

17. dubna 2013 - Má akulturace expatriotů v českém kulturním prostředí standardní průběh, jak je znám z jiných oblastí světa, zejména s ohledem na redukci úrovně akulturačního stresu? Považují expatrioti akulturaci v české společnosti a znalost českého jazyka za důležité? Které aspekty českého kulturního prostředí expatriotům vyhovují a které nikoliv? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky si můžete přečíst v novém článku autorů Michala Gärtnera a Dušana Drbohlava v časopise Český lid - etnologický časopis. Ke stažení zde >>>

"Jak vypadá největší vietnamská komunita v Praze?" Reportáž Goranky Oljači v Zaostřeno na cizince (ČRo 6.4.2013)

8. dubna 2013 - Vietnamci v MČ Praha-Libuš nežijí spolu, ale spíše vedle sebe. Netvoří kompaktní, vnitřně provázanou komunitu, dokonce přiznávají, že své vietnamské sousedy znají spíše ze Sapy nežli z domu, ve kterém spolu žijí. O tom a mnohém dalším se můžete dozvědět z reportáže Goranky Oljači v rámci programu Zaostřeno na cizince Českého rozhlasu Plus ze 6. 4. 2013. poslechnout zde >>>

Rozhovor pro iForum Univerzity Karlovy "Osm měsíců ve Vietnamu pomohlo doktorandce pochopit situaci migrantů"

29. března 2013 - Jak probíhal výzkum ve Vietnamu a realizace projektu GAUK "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika – behaviorálně geografické hledisko"- o tom si můžete přečíst v rozhovoru s řešitelkou grantového projektu Terezou Kušnirákovou, který vyšel v iForu Univerzity Karlovy. Článek zde >>>

"Čeští Vietnamci, nebo Vietnamští Češi?" - článek Terezy Kušniráková v bulletinu Slovo

28. března 2012 - Jejich mateřština bývá čeština nežli jazyk rodičů, rodnou vlast vnímají spíše jako zemi předků nežli svůj domov a český individualismus je jim mnohem bližší nežli tradiční hodnoty společnosti, ve které mají své kořeny. Řeč je o mladých Vietnamcích tak zvané jeden a půlté a druhé migrační generace. Tedy těch, kteří do Česka přišli jako malé děti, nebo se zde dokonce narodili. První z nich dnes dorůstají do dospělosti, končí svá studijní léta, a někteří dokonce zakládají rodiny. Ale také hledají své místo, kam by mohli patřit. Země původu Vietnam už se jim vzdálila natolik, že si život zde nedokáží představit. Na druhou stranu ale ani Česko není společností, která by je zcela přijala. Naopak. Většina je zde stále po právní stránce cizincem, a to i přestože Česko je pro řadu z nich de facto rodnou zemí.
Přečtěte si celý článek, který vyšel v bulletinu pro cizince a o cizincích Slovo zde >>>

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS