Konference "Migrace - rozvoj - remitence" (18. října 2012; Přf UK Albertov 6)

Dne 18. října 2012 se bude v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Albertov 6) konat jednodenní konference "Migrace - rozvoj - remitence", na které budou představeny rámcové výstupy projektu GAČR "Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)". Speciálními hosty jsou Luboš Votoček z Českého statistického úřadu, Yana Leontiyeva ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Miloslav Bahna ze Sociologického ústavu Slovenské akademive věd. program zde >>>

Nová publikace autorů Dušana Drbohlava a Miroslavy Rákoczyové "Sociální dopady emigrace a migrace z venkova"

Právě vyšla nová studie Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Evropské komise "Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě" autorů Dušana Drbohlava a Miroslavy Rákoczyové. srhnutí a plná verze zde >>>

Nová publikace "Sociální proměny pražských čtvrtí" s příspěvky Dity Čermákové a Ondřeje Valenty

Právě vyšla v nakladatelství Academia kniha "Sociální proměny pražských čtvrtí" editorů Martina Ouředníčka a Jany Temelové. Součástí knihy jsou i příspěvky "Podnikání migrantů v Praze: případová studie Královská cesta" Dity Čermákové a "Cizinci v Praze: prostorová koncentrace Slováků, Ukrajinců a Vietnamců" Ondřeje Valenty. více >>>

Markéta Seidlová jako pozvaný řečník na univerzitách v Kanadě

25. řijna 2015 V průběhu školního roku 2014/2015 přednesla Markéta Seidlová jako pozvaný řečník 10 přednášek na univerzitách v Kanadě. V provincii Quebec přednášela především v Montrealu, jednom z nejvíce kosmopolitních měst světa, ve kterém žijí obyvatelé více než 120 národností. Markéta Seidlová přednášela mj.

Projekt GEOMIGRACE "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika - behaviorálně geografické hledisko" v časopisu Respekt (3. září 2012)

V 36. čísle týdeníku Respekt (vyšlo 3. září 2012) vyšel článek Martina Nejezchleby "Všichni naši rodáci - vietnamský mýtus o Československu žije dál", ve kterém se autor opírá o výstupy projektu GEOMIGRACE "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika - behaviorálně geografické hledisko" financovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.

Příspěkvy členů GEOMIGRACE na výroční konferenci ČGS a GeoInovace (Brno, 3.-7. září 2012)

Příspěvky členů a členek centra GEOMIGRACE Zdeňka Čermáka, Evy Janské, Dity Čermákové a Terezy Kušnirákové na konferenci GeoInvoace (3.9.2012) a výroční konferenci České geografické společnosti (4-5.9.2012). Abstrakty příspěvků >>>

Vystoupení Dušana Drbohlava na semináři "Migrácia globálne a lokálne" (Bratislava, 20.-23. srpna 2012)

Přednáška Dušana Drbohlava "Remitence a rozvoj" na letním vzdělávacím semináři European Migration Network (EMN) a IOM Bratislava "Migrácia globálne a lokálne" pořádaného ve dnech 20.-23. srpna 2012 v Hotelu Sorea Regia v Bratislavě, Slovensko. Přednáška byla předensena v rámci grantového projektu GAČR Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí).

Pozvánka na seminář "Climate Change and Migration", Brno 6. září 2012 (přednášející: Lori M. Hunter, Robert Stojanov, Barbora Duží)

Dne 6. září 2012 vystoupí člen centra GEOMIGRACE Robert Stojanov na semináři pořádaném výzkumným pracovištěm CzechGlobe - Global Change Research Centre Akademie věd České republiky s příspěvekem na téma „Climate Change as Factor for Migration?“.

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE se stalo členem IMISCOE

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE se 1. srpna 2012 stalo třicátým členem prestižní mezinárodní vědecké platformy International Migration, Integration, and Social Cohesion (IMISCOE).

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS