Stáže

Stáže pro studenty migračních předmětů na Přf UK

 

 

Součástí kvalitního vzdělání je také praktická znalost. Centrum GEOMIGRACE předjednalo možnost neplacené stáže pro posluchače migračních předmětů na Přírodovědecké fakultě UK u následujících organizací. Stáž je nanároková a zda bude student či studentka přijat na praxi záleží na možnostech a rozhodnutí dané organizace. Centrum GEOMIGRACE stáže nezajišťuje. Domluva stáže je zcela na studentovi či studentce. Stáže nejsou povinnou součástí žádného z kurzů a ani za ně není možné získat žádné kredity.