Zahájení nového mezinárodního výzkumného projektu "Prognóza migrace z východní Evropy do zemí EU a států Visegradu "

Zahájení nového mezinárodního výzkumného projektu "Prognóza migrace z východní Evropy do zemí EU a států Visegradu". Projekt je zaměřen na zkoumání migračních vzorců ve východoevropských státech, které hraničí s EU (Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko) z pohledu očekávané emigrace do EU (se zvláštním důrazem na imigraci do zemí Visegradu) po případném zrušení vízové ​​povinnosti. Zaměřuje se na kvalitativní a kvantitativní odhad migrace obyvatelstva v následujících 10 letech. Projekt je jednoletý. Více zde.