Vystoupení Dity Čermákové na odborném semináři o podnikání migrantů a migrantek v Česku.

17. září 2013 vysoupí Dita Čermáková na odborném semináři o podnikání migrantů a migrantek v Česku . Seminář Pořádá Friedrich Ebert Stiftung, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sociologický ústav Akademie věd. Seminář se kona v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a na Praze 1 od 9 do 14 hodin.