Mgr. Bc. Markéta Koropecká

doktorandka, vědecká pracovnice


Kontakt
marketa.koropecka@volny.cz


Odborné zaměření

  • gender a mezinárodní migrace
  • akulturaceProfesní kariéra

  • 2013 dosud studium Ph.D. studia v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj, PřF UK
  • 2013 Mgr. v oboru  Sociální geografie a regionální rozvoj, Přf UK
  • 2012 Bc. v oboru Sociologie, FF UK
  • 2010 Bc. v oboru Geografie a kartografie, Přf UK 


Projekty

Nositelka projektu

  • od 2014 "Akulturace migrantek na české kulturní prostředí a vliv tohoto procesu na jejich pohyb v časoprostoru", GAUK