Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Projekt Migrace a rozvoj (GAČR)

Název projektu: Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí).

  • O projektu

Tříletý projekt „Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)“, č. P404/10/0581 financovaný Grantovou agenturou České republiky byl započat 1. ledna 2010 a bude ukončen 31. prosince 2012.

  • Cíle výzkumného projektu

Hlavním cílem projektu je prohloubit poznatky a lépe porozumět migračním procesům, odhalit podmíněnosti a motivační síly vedoucí k migraci a odkrýt jednotlivé ekonomické a sociální aspekty migrace a jejich rozvojový potenciál v zemi cílové a zemi zdrojové. Jako modelové země výzkumu byly zvoleny Česko – jako země cílová, a Ukrajina – jako země zdrojová. Česko představuje zemi s nejvyšším podílem imigrantů z bývalých post-sovětských zemí v post-komunistické střední a východní Evropě a zástupci Ukrajiny tvoří nepočetnější skupinu občanů bývalých post-sovětských zemích v Česku. Nadto Ukrajina patří vedle Slovenska a Vietnamu k nejdůležitějším zdrojovým zemím pracovní síly na českém trhu práce.

  • Přínosy projektu

Z důvodů „duální a komplexní“ povahy migračního procesu se projekt soustředí na výzkum jak v zemi cílové – v Česku, tak v zemi zdrojové – na Ukrajině. Vlastní šetření je realizováno kombinací kvantitativních (dotazníky a modelace vybraných parametrů) a kvalitativních metod (vedení denních záznamů, semi-strukturované rozhovory a pozorování). Další použité přístupy zahrnují diskuse relevantní literatury a analýzu dopadu migrace na rozvoj v širším ekonomickém a sociálním kontextu: ekonomika, sociální politika, vzdělání a zdravotní péče. Vedle vlastních výstupů z šetření projekt obohacuje studium migrací také o metodologii, která je ve studiích „migrace a rozvoje“ používána velmi vzácně. Jedná se především o 1) metodu vedení záznamů o denních příjmech a výdajích ukrajinských migrantů, který je realizován v Česku, a 2) longitudinální povaha výzkumu. Dílčím cílem projektu je testování souboru ukazatelů, které by se mohly stát základem pro nový systém české národní statistiky remitencí (více viz. současné aktivity v oblasti remitencí Ministerstva financí České republiky ve spolupráci se Světovou bankou nebo aktivity Českého statistického úřadu a Evropské komise).

  • Výzkumné aktivity

Projekt předpokládá získání rozsáhlého souboru dat, který bude získán terénním šetřením v obou zemích – v Česku a na Ukrajině. Sběr dat v Česku byl započat v lednu 2011 a je realizován pomocí: a) pravidelného sledování denních příjmů a výdajů a prostorového chování dvaceti pracovních migrantů z Ukrajiny po dobu šesti měsíců (rozděleno do dvou skupiny po 10 lidech po dobu dvou pololetí) b) dotazníkového šetření 300 ukrajinských pracovníků, c) 20 polostrukturovaných hloubkových rozhovorů Sběr dat na Ukrajině byl započat v lednu 2011 a je realizován pomocí: a) polostrukturovaných rozhovorů se zástupci 20 rodin/domácností (10 domácností s příjmy ze zahraniční a 10 domácností bez příjmů ze zahraničí) c) dotazníkového šetření se 100 zástupci domácností, které mají člena rodiny v Česku, a se 100 zástupci domácností, které nemají žádné příbuzné ekonomicky aktivní v Česku ani nikdo jinde v zahraniční.

  • Koordinátor projektu:  doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
  • Členové výzkumného týmu:

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, Csc. RNDr. Eva Janská, Ph.D., Mgr. Robert Stojanov, Ph.D., PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D., Mgr. Dita Čermáková, PhD., Mgr. Klára Blahůtová Kavanová, Mgr. Klára Fiedlerová, Mgr. Tereza Kušniráková, Mgr. Lenka Medová, Mgr. Soňa Schovánková
Financováno Grantovou agenturou České republiky